Truy cập hiện tại

Đang có 256 khách và không thành viên đang online

An Nông xây dựng mô hình dòng họ học tập hướng đến cộng đồng học tập

(TUAG)- Chiều ngày 29/10/2020, Hội Khuyến học xã biên giới An Nông (Tịnh Biên) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có ông Tạ Văn Nô - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên.Đại hội tiến hành thông qua báo cáo đánh giá hoạt động khuyến học nhiệm kỳ 2015- 2020, cùng trao đổi thảo luận và đề ra phương hướng, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020- 2025: Tập trung mọi nguồn lực trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài, nhằm hỗ trợ kịp thời cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời gia đình hiếu học, tổ chức và cá nhân tiêu biểu tham gia tích cực trong công tác xây dựng và đóng góp, để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài ngày thêm phát triển. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 có 3/3 ấp đạt chuẩn “Cộng đồng học tập”; 3 đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị học tập”; phát triển mới 125 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 975 hội viên; vận động quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu hằng năm; phát triển mới 50 gia đình học tập và xây dựng 1 dòng họ học tập đến cuối nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên Tạ Văn Nô yêu cầu Ban Chấp hành khóa mới cần quan tâm công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ hội khuyến học, khuyến tài; hằng năm tổ chức rà soát, củng cố các chi hội, nhất là chi hội trường học, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng giáo dục, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Đồng thời, Hội Khuyến học xã An Nông cần quan tâm xây dựng các mô hình xã hội học tập, dòng họ học tập hướng tới cộng đồng học tập, đơn vị học tập,..

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội thống nhất bầu 21 vị vào Ban Chấp hành, bầu Ban Thường vụ 5 vị, bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã An Nông, nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên trong thời gian tới./.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860558