Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

An Giang triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020

(TGAG)- Ngày 12/8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 492/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020, thời gian từ ngày 20/8 đến 20/9, trong đó cao điểm là thời gian chuẩn bị tựu trường từ ngày 24/8 đến 05/9/2020.


Các em vui chơi trong dịp hè năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2020”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân về công tác giáo dục.

Tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội trong việc cùng tham gia vận động trẻ trong độ tuổi đến trường, nâng tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học; hạn chế học sinh bỏ học.

Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp trong và ngoài nhà trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm an ninh, trật tự trường học, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường phối hợp để cùng chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đảm bảo mọi học sinh có nhu cầu học tập đều được đến trường.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16679532