Truy cập hiện tại

Đang có 224 khách và không thành viên đang online

An Giang: Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019

(TGAG)- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Chỉ thị số 14 CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019) với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
 
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, phương tiện nhằm nâng cao ý thức về phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”. Thông qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng để cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thấy rõ được công lao và sự hy sinh to lớn của thương binh, liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức thực hiện đúng, đủ các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tăng cường việc vận động, tự nguyện đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp, các ngành, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của xã hội và tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Ủy ban nhân dân tỉnh trợ cấp quà lễ 27/7/2019 và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình liệt sĩ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng theo quy định. Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố theo dõi tình hình vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa (thực hiện hỗ trợ cất mới hoặc sửa chữa đối với 264 căn nhà của người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Xét chọn và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho một số người có công tiêu biểu, đồng thời tổ chức đưa đại biểu của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương toàn quốc; tổ chức đưa đoàn người có công tiêu biểu của tỉnh viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương;

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Văn hoá tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức tốt Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia được cất bốc, hồi hương, cải táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc; Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Lễ “Thắp nến tri ân” tại 08 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng. Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định và đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Phối hợp với Bưu điện tỉnh về nội dung, triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết Đề án chi trả trợ cấp người có công qua hệ thống bưu điện. Hoàn chỉnh dữ liệu thông tin quản lý và ảnh mộ liệt sĩ phục vụ Đề án Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện tu bổ, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục tại các nghĩa trang liệt sĩ, các công trình, nhà bia ghi danh liệt sĩ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người có công.

Thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, đảm bảo đúng, đủ, chính xác, kịp thời, minh bạch, nhằm góp phần tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công.

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
Trưởng phòng Người có công,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
________________________
Bài đăng TTCTTT số 07/2019
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118770