Truy cập hiện tại

Đang có 218 khách và không thành viên đang online

Phấn khởi, tự hào, tự tin hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

(TGAG)- Trong không khí cả nước chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2015, An Giang chúng ta đã thực hiện thắng lợi đại hội Đảng các cấp từ cơ sở, đến Đảng bộ các huyện thị, Đảng ủy khối và tự tin tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn quân và dân Việt Nam; vì đây là thời điểm cả nước tập trung thảo luận, góp ý vào những vấn đề trọng đại của đất nước. Đảng của chúng ta đã công bố dự thảo các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; một sinh hoạt thể hiện rõ ràng, cụ thể sự tôn trọng quyền tự do dân chủ của toàn dân. Bởi một lẽ tất nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra, lớn lên, trưởng thành và hoạt động tất cả vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc Việt Nam, nên mọi người dân Việt Nam đều có quyền và trách nhiệm quan tâm, đóng góp ý kiến để Đảng ngày càng phát triển vững mạnh.

 
Từ nhiều tháng nay, từng đảng viên sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở Đảng ở An Giang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của những người Cộng sản, tích cực tham gia các sinh hoạt tìm hiểu và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Ngay từ đại hội Đảng ở các chi, đảng bộ, từng đảng viên đã mạnh dạn đóng góp ý kiến đánh giá những thành tựu và hạn chế, yếu kém; phân tích các nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua ở từng bản dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng từ chi bộ của mình đến các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ tỉnh và của Trung ương.

Từng đảng viên đã nghiêm túc đóng góp ý kiến xác định mục tiêu, phương hướng và chỉ tiêu phát triển 5 năm 2015 - 2020, từ thực tiễn hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng mình đang sinh hoạt đến tầm rộng lớn hơn của Đảng bộ cấp trên, kể cả của Trung ương Đảng đã đề ra.

Thắng lợi từ đại hội Đảng các chi bộ cơ sở đến đảng bộ cơ ngành, huyện, thị, khối… ở An Giang vừa qua, cho thấy Đảng ta thật sự mạnh về tư tưởng và tổ chức. Thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, khi tiến hành đại hội chúng ta đã thực hiện tốt nguyên tắc phê và tự phê bình, phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao sức chiến đấu của từng cơ sở Đảng góp phần đi đến thắng lợi.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lồng ghép thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, một nhiệm kỳ đã qua, từng đảng viên đã nghiêm túc tự đánh giá bản thân mình, đã học được gì ở vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh; tự kiểm điểm bản thân còn có gì là hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và tự đề ra giải pháp khắc phục, đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cho riêng mình. Thông qua đó, từng chi bộ cũng đã xác định vai trò trách nhiệm trong việc phát hiện những yếu kém của từng đảng viên, theo dõi và tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên phấn đấu phát huy những mặt tích cực và ra sức rèn luyện, tu dưỡng sửa chữa những khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện hơn, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng từ đó, có cơ sở để đảng viên lựa chọn những người tiêu biểu nhất, những đồng chí có đức, có tài và có tinh thần trách nhiệm bầu vào Chi ủy, Đảng ủy… Bầu vào đoàn đại biểu đại diện cho mình, cho tổ chức cơ sở Đảng của mình dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Cũng từ đó, từng đảng viên cũng mạnh dạn phê bình những đồng chí còn có những khuyết điểm, đóng góp để sửa chữa và tạo điều kiện để đồng chí của mình phấn đấu vươn lên. Riêng với những cá nhân không gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suy giảm ý chí chiến đấu, suy thoái về đạo đức, yếu kém về năng lực làm tổn hại đến uy tín của Đảng cũng sẽ bị mọi người phê phán và mất tín nhiệm không còn được lựa chọn bầu vào cấp ủy các cấp.

Nhìn chung, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, An Giang chúng ta đã tiến hành các bước đúng quy trình, quy định. Các văn kiện trình tại các đại hội không còn nêu lên chung chung, rập khuôn máy máy móc dựa theo các văn kiện các nhiệm kỳ trước hay bắt chước cấp trên mà đã bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; có sự đóng góp nghiêm túc, thậm chí tranh luận gay gắt của từng đảng viên để đi đến đánh giá chính xác từng vấn đề và sự kiểm tra của đảng ủy cấp trên nên từng câu chữ được hoàn thiện hơn; cho nên khi đánh giá ưu khuyết điểm nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp cũng được thể hiện cụ thể, rõ ràng.

Công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp ở tỉnh cũng đã được chuẩn bị chu đáo, công khai, dân chủ, đúng quy định, đúng tiêu chuẩn và có chú ý đến cơ cấu độ tuổi, giới tính, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Hầu hết đại hội Đảng ở các cấp vừa qua đều đã thành công đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của Đảng và thực tiễn cuộc sống. Các cấp ủy được trẻ hóa đội ngũ, mặt bằng trình độ học vấn, trình độ chính trị cũng được nâng lên, đảm bảo được tinh thần đại đoàn kết, thống nhất vì sự nghiệp cách mạng; không có hiện tượng chia bè, kết phái giành quyền lực. Rõ ràng, Đảng bộ An Giang đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tổ chức Đại hội, đảm bảo cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới phát huy được những thành quả của nhiệm kỳ vừa qua và sẽ lập nên những thành tích cao hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Thành công này có thể đánh giá là kết quả của việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thử thách ngay từ trước của các cấp ủy Đảng. Hiển nhiên, chuyện bầu cử tất yếu phải có người đắc cử và người rớt, nhưng hầu hết các đảng viên được đề cử đều được lựa chọn đúng tiêu chuẩn, đúng quy định; đắc cử hay không đắc cử vào cấp ủy cũng chỉ là chuyện được tín nhiệm nhiều hay ít và cũng là thử thách để từng đảng viên hiểu rõ mình hơn và nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong vai trò trách nhiệm của một người cộng sản.

Đại hội Đảng các cấp thành công, các cấp ủy được tín nhiệm bầu chọn và từng thành viên sẽ gánh trên vai trọng trách vô cùng nặng nề nhưng đều tự tin vững bước. Từng đảng viên của Đảng bộ tỉnh An Giang phấn khởi, tự hào và tin tưởng các cấp ủy mà mình đã lựa chọn xứng đáng nhận lấy trọng trách và niềm tin của mọi người. Và, từng đảng viên, trong vai trò trách nhiệm của bản thân mình ở từng cơ sở đảng sẽ nỗ lực phấn đấu làm tốt nhiệm vụ mà Đảng giao cho, ủng hộ các cấp ủy đảng thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ mà Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra với mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển bền vững”.
MAI BỬU MINH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26971286