Truy cập hiện tại

Đang có 259 khách và không thành viên đang online

Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

(TGAG)- Chiều ngày 25/4, tại thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chính phủ điện tử và cách mạng công nghiệp 4.0”. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu khai mạc hội thảo.Phát biểu khai mạc hội thảo, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu mà Việt Nam phải hướng đến để theo kịp các nước phát triển trên thế giới. Cuộc cách mạng này với sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, dựa trên nền tảng internet của vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... tạo ra nhiều cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh “...Công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế nhận thức, nguồn nhân lực và hạ tầng. Thực trạng đó dẫn đến nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin to lớn không chỉ đối với cá nhân, doanh nghiệp mà còn đe dọa nghiêm trọng chủ quyền và an ninh quốc gia. Do đó, đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong phát triển chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp là hết sức quan trọng....”.Hội thảo “Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chính phủ điện tử và cách mạng công nghiệp 4.0” chia sẻ nhiều tham luận như: An toàn, an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0 và các giải pháp rà soát phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin; Các giải pháp ngăn chặn, tháo gỡ mã độc, quy trình ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử; Tổng quan về công tác an toàn thông tin, các yêu cầu đặt ra đối với các địa phương về công tác an toàn thông tin đầu tư, nhân lực; Bảo vệ truy cập toàn diện HEP Aruba Clearpass và hệ thống phân tích hành vi ứng dụng trí thông minh nhân tạo; Phòng chống tấn công nâng cao cho máy chủ, máy trạm; Tự động quản lý điểm yếu an ninh cho ứng dụng web và quản lý, chia sẻ thông tin, an toàn thông tin; Kỷ nguyên bảo mật kế tiếp - Bảo vệ tổ chức trước các nguy cơ trong tương lai”.


Tại hội thảo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, chi nhánh phía Nam đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2020.

Song Thư - Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26970001