Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Thanh niên Tân Châu sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019

(TGAG)- Tân Châu là địa phương có “cái nôi” truyền thống anh hùng cách mạng, nên tinh thần ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của người dân nơi đây rất cao, chính từ lẽ đó mà công tác tuyển quân hàng năm của địa phương đều hoàn thành xuất chỉ tiêu trên giao. Năm 2019, thị xã Tân Châu được trên giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ với số lượng 122 thanh niên. Đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng cho Ngày hội giao nhận quân vào ngày 20-2-2019.


Để thực hiện tốt quy trình tuyển quân, Ban Thường vụ Thị xã ủy Tân Châu đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 15-10-2018, về việc tăng cường công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thị xã ban hành Công văn số 1239/CV-HĐNVQS, ngày 21-11-2018, về việc nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tham mưu UBND thị xã ra quyết định phân công thành viên Hội đồng NVQS thị xã phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở Hội đồng NVQS xã, phường thực hiện tốt các bước theo quy trình và hướng dẫn của trên đảm bảo tính dân chủ, công bằng, đúng luật. Chỉ tiêu năm 2019, của thị xã Tân Châu là 122 thanh niên. Trong đó, Lữ đoàn 950 là 20 thanh niên, Biên phòng là 40 thanh niên, Bộ CHQS tỉnh là 30 thanh niên, Công an là 27 thanh niên. Đến thời điểm này, cơ bản các đơn vị đã chốt hồ sơ xong; chuyên môn quân lực thị xã cũng đã hoàn chỉnh đầy đủ mọi thủ tục hồ sơ có liên quan trong số thanh niên đã chọn và tư tưởng của thanh niên luôn an tâm sẵn sàng thi hành NVQS năm 2019. Bên cạnh đó, công tác phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp trong việc gặp gỡ, tuyên truyền, vận động gia đình thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ được thường xuyên, liên tục, hiệu quả, việc chăm lo chính sách hậu phương quân đội luôn được quân tâm chu đáo, góp phần công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; các mặt công tác lễ tuyển đưa thanh niên tại xã, phường và giao quân tại thị xã đã hoàn thành.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thị xã, cũng như sự phối hợp, tham mưu chặt chẽ cho Hội đồng NVQS thị xã. Nhìn chung, chất lượng tuyển quân năm 2019, cao hơn năm 2018. Cụ thể: sức khỏe loại 1 là 3 thanh niên, cao hơn năm 2018 là 3,16%; sức khỏe loại 2 là 30 thanh niên cao hơn năm 2018 là 9,9%; trình độ đại học là 2 thanh niên cao hơn năm 2018 là 2,10%; trình độ Cao đẳng là 4 thanh niên cao hơn năm 2018 là 2,1%; văn hóa lớp 8 thấp hơn năm 2018 là 4,18% và một số tiêu chí khác cũng được đánh giá cao hơn năm 2018.

Để chuẩn bị cho ngày lễ giao quân 2019, tại Ban CHQS thị xã được diễn ra chu đáo, đạt hiệu quả cao. Hiện nay, trên khắp các nẻo đường từ xã – phường đến trung tâm thị xã đều được trang hoàng với biểu ngữ để cổ động, tuyên truyền cho ngày hội tòng quân. Hệ thống loa truyền thanh từ thị xã đến các xã – phường tăng cường thời lượng tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, về vai trò, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc,… đã tạo khí thế rộn ràng cho ngày hội giao quân. Và 122 các thanh niên ưu tú của quê hương xứ lụa Tân Châu trúng tuyển NVQS đợt này, đã sẵn sàng tinh thần khoác ba lô lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16067254