Truy cập hiện tại

Đang có 139 khách và không thành viên đang online

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015) "Cách mạng là lẽ phải"

(TGAG)- Trong dịp nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đưa ra quan niệm: "Cách mạng là lẽ phải". Với quan niệm này, Tổng Bí thư đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đi những bước đi đầu tiên của cách mạng trong điều kiện đổi mới đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với học trò của mình, với cán bộ, đảng viên và nhân dân quan niệm về cách mạng một cách mộc mạc nhưng vô cùng sâu sắc. Theo Người, cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt và tiêu chí căn bản nhất để xác định cũ - mới, xấu - tốt chính là sự phát triển của Nhân dân. Ở góc độ khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm cách mạng là sáng tạo. Sáng tạo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến ở đây là sáng tạo theo chiều hướng tiến bộ, sáng tạo nhưng đảm bảo lẽ phải.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng dưới ánh sáng dẫn dắt của tư tưởng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời cách mạng, ông tận tâm tận lực tranh đấu, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Với ông, đó là lẽ phải lớn nhất, đó là cách mạng. Ông không làm cách mạng bằng cách "viết lên trán hai chữ cộng sản" mà bằng tấm lòng và sự nỗ lực không mệt mỏi để thấm vào lòng Nhân dân hai chữ "phụng sự".

Tiếp thu quan điểm về cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu đổi mới hơn lúc nào hết, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nêu quan niệm "cách mạng là lẽ phải". Đây là sự tổng kết những trải nghiệm của ông trong suốt quá trình tìm tòi con đường đổi mới đất nước. Lịch sử ghi nhận tìm tòi đổi mới đất nước là quá trình đấu tranh gay go phức tạp giữa bảo thủ với đổi mới, giữa cái cũ đã lỗi thời trở thành yếu tố cản trở, trói buộc với cái mới đang len lỏi nảy sinh từ yêu cầu cấp thiết của vân mệnh đất nước; giữa cái xấu ẩn giấu bên trong áo khoác nguyên tắc, chấp hành chủ trương, quan điểm với cái tốt được nảy sinh từ động cơ và cách làm "chui" mang lại lợi ích cho Nhân dân, cho cách mạng nhưng "vượt rào". Đó là quá trình thử thách cam go nhưng lẽ phải luôn thuộc về cái mới, cái tốt, cũng vì thế các yếu tố này dầu gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn giành được thắng lợi. Sự thắng lợi của cái mới, cái tốt đối với cái cũ, cái xấu thể hiện rõ ràng nhất chân lý "cách mạng là lẽ phải".

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khi nhắc đến việc lãnh đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chủ trương đổi mới sản xuất và kinh doanh đường đã nói: "ta làm lén nhưng tôi cho là làm lén đúng, miễn là các đồng chí làm ngành đường đừng có bỏ tiền vào túi. Cái đó thì nghiêm cấm… Nghĩa là khi chưa được công nhận lẽ phải, thì bao giờ cũng vậy cách mạng - cách mạng là lẽ phải nhưng mà chưa được công nhận thì phải làm bí mật. Cách mạng trước đây như vậy, nhưng mà từ cái bí mật đó thì nó sẽ ra ánh sáng và người ta thấy đấy là chân lý".

Quan niệm "cách mạng là  lẽ phải" và sự lý giải của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho ta thấy ở ông hình ảnh người cách mạng vững lý luận, sâu thực tiễn, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm trên phương châm nền tảng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Ngày nay, quan niệm đó để lại cho chúng ta bài học: "Trong sự vận động và biến đổi không ngừng của thực tiễn, các yếu tố cũ - mới, xấu - tốt giao thoa đan xen lẫn lộn vô cùng khó nhận diện thì phương pháp luận định hướng cho cán bộ, đảng viên phấn đấu đưa cách mạng tiến lên chính là lẽ phải. Cách mạng là lẽ phải, làm đúng lẽ phải là làm cách mạng đúng nhất.

Nguyễn Phương An
Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16702528