Truy cập hiện tại

Đang có 180 khách và không thành viên đang online

Tân Châu triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 30/1/2018, UBND thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển ổn định; thực hiện đạt và vượt 30/30 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND thị xã đề ra; tổng sản phẩm xã hội GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 6,41%; Tổng mức bán lẻ háng hóa  dịch vụ tăng gần 9% so cùng kỳ năm 2016; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu Vĩnh Xương tăng 21% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 16,04% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 107% so dự toán tỉnh giao và 100,9% dự toán thị xã giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và nội địa được đảm bảo; quan hệ hữu nghị với phía bạn Campuchia được giữ vững.


Năm 2018, UBND thị xã Tân Châu tiếp tục đề ra nhiều mục, chỉ tiêu sát với tình hình thực tế, trong đó tập trung vào 14 chỉ tiêu chủ yếu, giao cho các ngành, các cấp và địa phương thực hiện. Cụ thể như: phấn đấu tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh 2010 đạt trên 5.400 tỷ đồng; Tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá hiện hành đạt trên 7.100 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 5.400 tỷ đồng; Doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt trên 1.000 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách  Nhà nước từ kinh tế địa bàn đạt trên 109 tỷ đồng; Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 50%; giải quyết việc làm cho 2.800 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1%; số người tham gia BHYT đạt 78,97%; Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 99,5%; phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thị ủy - Nguyễn Đắc Tài yêu cầu trong năm 2018, tất cả các ngành thị xã và địa phương xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên cấp mình quản lý. Nhất là, trong phân công nhiệm vụ, phải có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28101803