Truy cập hiện tại

Đang có 164 khách và không thành viên đang online

An Giang chăm lo đời sống đồng bào dân tộc

(TUAG)- An Giang có 38 xã thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, ở huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, TX. Tân Châu. Toàn tỉnh có 20.074 hộ nghèo (tỷ lệ 3,81%); trong đó hộ nghèo DTTS 3.969 hộ (tỷ lệ 14,51%); hộ cận nghèo chung 31.046 hộ (tỷ lệ 5,89%), trong đó hộ cận nghèo DTTS là 1.871 hộ (tỷ lệ 6,84%). Những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, tỉnh quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, các chương trình, chính sách phát huy hiệu quả, góp phần chuyển biến tích cực bộ mặt vùng nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhất là đồng bào DTTS từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm trong đồng bào DTTS; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng thăm, tặng quà chúc mừng Tết Roya Haji của đồng bào dân tộc Chăm

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang Men Pholly cho biết: Thực hiện Chương trình dân tộc (2001-2003) tỉnh đã giải quyết về đất đai, tổ chức lại sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường cán bộ cho cơ sở… đã cấp 2.471 ha đất sản xuất cho 4.580 hộ dân tộc Khmer tương ứng số tiền là 73 tỷ đồng và cho 117 hộ Khmer vay số tiền 525 triệu đồng để chuộc 38 ha đất. Về đất ở và nhà ở đã cấp 900 căn, quy hoạch bố trí tái định cư cho 2.400 hộ ở 9 xã thuộc huyện Tri Tôn và 1.940 hộ ở 9 xã thuộc huyện Tịnh Biên để cho bà con dân tộc Khmer vào sinh sống được thuận lợi, lâu dài. Về nước sinh hoạt tỉnh đã đầu tư kinh phí gần 4,7 tỷ đồng để xây dựng trên địa bàn 2 huyện miền núi 5 hệ thống cấp nước, 170 giếng khoan tay, 17 tuyến ống phân phối.

Tỉnh còn tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào Khmer để ổn định sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chương trình đầu tư như: Chương trình 135 tổng vốn đầu tư là 262,2 tỷ đồng, đầu tư trên 300 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm cụm xã; hỗ trợ phát triển sản xuất; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ xã; hỗ trợ dịch vụ, trợ giúp pháp lý; thực hiện Quyết định 134, 74, 167, 33, 29, 755, 1342 và 32/2007/QĐ-TTg... của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt, giải quyết việc làm, di dân thực hiện định canh, định cư, vay vốn sản xuất ưu đãi cho hộ đồng bào dân thiểu số nghèo đời sống khó khăn. Với tổng kinh phí hơn 287,2 tỷ đồng, đã đầu tư xây dựng 5.420 căn nhà và 73 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đồng bào DTTS nghèo thụ hưởng với 3.395 hộ ở 3 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và An Phú; hỗ trợ đất ở cho 1.891 hộ, dạy nghề cho 7.680 lao động; hỗ trợ vốn vay chuyển đổi nghề cho 8.016 lao động, mua máy móc nông cụ 197 hộ; hỗ trợ cho lao động đi làm việc ngoài tỉnh là 1.516 người. Toàn tỉnh có 9.366 hộ thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở, trong đó đồng bào DTTS là 1.764 hộ; cho vay để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, khung định suất cao nhất 5 triệu đồng/hộ có 501 hộ ở các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú vay vốn...

Bên cạnh đó, tỉnh còn quan tâm hỗ trợ trực tiếp cho trên 185.447 người nghèo của 5 huyện, thị xã với số tiền trên 15,17 tỷ đồng giúp bà con cải thiện một phần khó khăn trong đời sống trước tình hình vật giá tăng cao; hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên 55.105 lượt hộ, trong đó có 17.970 hộ dân tộc với tổng số tiền là 4,472 tỷ đồng; đã đầu tư hỗ trợ cho 18 xã của 5 huyện, thị biên giới, xây dựng kết cấu hạ tầng các xã tuyến biên giới bình quân mỗi xã đầu tư 500 triệu đồng.

Tỉnh đã đầu tư xây dựng trạm bơm điện và hệ thống thủy lợi cho vùng cao ở 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên với kinh phí trên 50 tỷ đồng, với các trạm bơm điện công suất lớn như trạm bơm 3 tháng 2 ở 3 xã: An Cư, Vĩnh Trung, Văn Giáo (huyện Tịnh Biên); trạm bơm xã Lê Trì, Châu Lăng, An Tức của huyện Tri Tôn, giúp bà con chủ động trong việc bơm tưới.


Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh đã hỗ trợ 250 hộ có nhu cầu về đất ở của các huyện An Phú 42 hộ, Tri Tôn 99 hộ, Tịnh Biên 110 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ 7,5 tỷ đồng. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 19 hộ tại huyện Tịnh Biên, tổng kinh phí 28,5 triệu đồng. Hỗ trợ 648 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít, cho 648 hộ đồng bào DTTS nghèo tại các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, TX. Tân Châu với tổng kinh phí 972 triệu đồng. Hỗ trợ vốn vay chuyển đổi nghề 12,2 tỷ đồng cho 372 hộ huyện Tri Tôn, Tịnh Biên.

Bên cạnh đó, trong đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh luôn quan tâm đến vùng đồng bào DTTS, như đầu tư các cụm tuyến dân cư vượt lũ ở các vùng đồng đồng bào dân tộc nhằm sắp xếp, bố trí cho hộ dân có nơi ở ổn định, kể cả công tác vận động, hỗ trợ cấp nhà cho các đối tượng hộ nghèo. Hoạt động tín dụng phục vụ thực hiện chính sách được đảm bảo, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn, sử vốn đúng mục đích, hiệu quả.

UBND tỉnh cho biết: Thông qua các chính sách dân tộc trong vùng đông bào dân tộc đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, bộ mặt nông thôn có bước thay đổi, nhiều hộ được cấp nhà ở, đất ở, được hỗ trợ vốn, vay vốn tập trung phát triển sản xuất, mức sống của đồng bào dân tộc ngày được nâng cao, nhiều hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh dần được cải thiện. Đến nay các tuyến đường chính vùng dân tộc đều được bê tông, nhựa hóa, 100% xã đã có đường giao thông cho xe cơ giới từ trung tâm huyện đến xã. Vào mùa khô, những khu vực trước đây không đủ nước tưới nay nhờ có hệ thống thủy lợi vùng cao, một số vùng bà con nông dân có thể sản xuất lúa từ 1 vụ/năm lên 3 vụ/năm, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc ngày một đi lên.

HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35163164