Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

(TUAG)- Ngày 13/8, các Ban HĐND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thẩm tra nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh), Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, lãnh đạo sở, ngành có liên quan đến dự.
 

Ông Lê Tuấn Khanh phát biểu tại cuộc họp Ban Văn hóa - Xã hội

Cụ thể, trong buổi sáng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh An Giang Lê Tuấn Khanh chủ trì buổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung 2 tờ trình về việc phân bổ kế hoạch (vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và vốn năm 2022) nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
 

Ông Nguyễn Tiếc Hùng gợi ý thảo luận các tờ trình do Ban Dân tộc phụ trách

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì buổi thảo luận, đóng góp ý kiến 2 tờ trình về việc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025).
 

Ông Nguyễn Duy Toàn chủ trì buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Duy Toàn chủ trì buổi thảo luận, đóng góp ý kiến 4 tờ trình của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, vốn năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương và địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đây là các nội dung thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đã gửi đến sở, ngành có liên quan cho ý kiến đóng góp trước đó. Tại cuộc họp thẩm tra hôm nay, ghi nhận ý kiến của đại biểu, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung về hình thức, nội dung, căn cứ pháp lý, số liệu… đảm bảo đầy đủ, đúng quy định pháp luật; sắp xếp thứ tự tờ trình, dự thảo nghị quyết phù hợp. Các tờ trình này sẽ được kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang xem xét, cho ý kiến biểu quyết (ngày 15/8).

Gia Khánh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29435885