Truy cập hiện tại

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém

Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, chiều 27/11, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình của kỳ họp thứ 10 với việc xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10,
 Quốc hội khóa XIII. (Nguồn: daibieunhandan.vn)

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Năm 2015 tình hình kinh tế - xã hội nước ta có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Quốc hội. Kinh tế tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt mức cao hơn. Việc triển khai các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo tinh thần của Hiến pháp mới. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng tiếp tục được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được mở rộng và đạt được những kết quả nổi bật...

Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết, đó là: chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng hội nhập quốc tế của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu nông sản tiếp tục gặp khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, bội chi cao, nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn; chất lượng tín dụng chưa cao; tái cơ cấu trong một số ngành, lĩnh vực chậm; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước những thách thức mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Quốc hội đã có Nghị quyết quyết định mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội của năm 2016 là phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đồng thời cải thiện chất lượng tăng trưởng và bảo đảm phát triển bền vững.

Theo đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, tập trung đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển đồng bộ, hiệu quả và bảo đảm vận hành thông suốt các loại thị trường; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, cải cách giáo dục, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, hạn chế chênh lệch giàu nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh gìn giữ hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia;...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Để phát huy kết quả của kỳ họp, Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, các luật, nghị quyết mới được thông qua; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết "Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng” với 92,91% đại biểu tán thành.

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp

Với 90,69% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn./.

Nguồn:  ĐCSVN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16125518