Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Đại hội thành viên hợp tác xã nông nghiệp An Bình nhiệm kỳ 2022 - 2026

(TUAG)- Sáng ngày 28/9/2022, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp An Bình (huyện Thoại Sơn) tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2022 - 2026 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HTX nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2026. Ông Trần Văn Cứng - Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang; ông Đỗ Văn Sang - Bí thư Đảng ủy; ông Lê Ngọc Lương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Bình; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã; cùng 70 thành viên HTX tham dự.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2026; Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát HTX; Báo cáo tài chính của HTX; Phương án sản xuất kinh doanh; Điều lệ HTX; Quy chế quản lý tài chính HTX; Quy chế chi tiêu nội bộ HTX; Quy chế tổ chức và hoạt động quản lý, điều hành HTX.
 

Quang cảnh Đại hội 

HTX nông nghiệp An Bình được thành lập năm 2015, vồn điều lệ 800 triệu đồng, hiện có 70 thành viên tham gia góp vốn; với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm: Cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, nước đóng bình, kinh doanh gạo an toàn, sản xuất lúa giống. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, HTX đã tổ chức và đăng ký hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012; thành viên tự nguyện tham gia góp vốn theo Điều lệ khi tham gia HTX; đội ngũ cán bộ quản lý HTX được tham gia tập huấn hằng năm, từ đó trình độ của cán bộ HTX được nâng lên, nhiều cán bộ HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, HTX còn tham gia ký kết các hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm góp phần giúp thành viên và nông dân tiêu thụ lúa với giá cả ổn định; nhiều hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh của HTX mang lại hiệu quả kinh tế cao; từ đó, nâng cao thu nhập cho thành viên và nông dân trên địa bàn…
 

Tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị HTX nhiệm kỳ 2022 - 2026

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gổm 05 thành viên, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Kết quả, ông Trần Văn Linh được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Hùng Dũng được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã đề cử ông Cao Hoàng Tín giữ nhiệm vụ Giám đốc HTX nông nghiệp An Bình nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang Trần Văn Cứng biểu dương những kết quả mà HTX nông nghiệp An Bình đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 và chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026. Qua đó, đề nghị Hội đồng quản trị HTX nhiệm kỳ mới cần đẩy mạnh việc công khai, minh bạch cho các thành viên, đặc biệt đề nghị báo cáo thường xuyên cho các ngành chức năng quản lý nhà nước theo Nghị định số 107/CP; với mục đích phát triển thành viên đề nghị ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật số và công nghệ 4.0 vào sản xuất đối với HTX và công tác quản trị HTX; HTX cần tham gia xây dựng vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; tăng cường các dịch vụ cho thành viên HTX; đẩy mạnh xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất và tạo sản phẩm của HTX từ các sản phẩm của thành viên; nâng cao năng lực tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước…/.
                                              
Tin, ảnh: NGỌC DỰNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35163480