Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

(TUAG)- Sáng ngày 07/12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
 


Chủ trì hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Võ Thành Thống - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh  cùng tham dự.
 

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh An Giang

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: “Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp có vai trò quan trọng tác động đến kinh tế - xã hội và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Đồng thời, mong muốn các đại biểu sẽ tập trung thảo luận làm rõ vai trò, vị trí của hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp; đánh giá khách quan tình hình thực hiện nghị quyết, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực phi nông nghiệp…”.

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 liên hiệp HTX, 44.226 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên, vốn điều lệ, giá trị tổng tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 5,9 - 15 lần so với năm 2002; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 55% - 80%; có sự khác biệt về tính đa dạng, cơ chế hoạt động với HTX nông nghiệp; so với chung cả nước, tổng số HTX, số lượng thành viên và lao động của HTX phi nông nghiệp thấp hơn (chiếm 30%), nhưng đạt tỷ lệ cao hơn trong vốn (58,5%), tài sản (91,2%), doanh thu (67,1%), lợi nhuận (51,3%), thu nhập bình quân gấp 1,9 lần so với HTX nông nghiệp.

Khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) lĩnh vực phi nông nghiệp trong 20 năm qua phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây. Các loại hình HTX lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển, trong đó lĩnh vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh; tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung, đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại.

Số lượng HTX, liên hiệp HTX quy mô vừa và lớn, tham gia xuất khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP ngày càng tăng, thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện dịch COVID-19, mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và chất lượng cao, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo đối với lao động trẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức của xã hội về HTX kiểu mới…

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang Trần Văn Cứng cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 66 HTX phi nông nghiệp hoạt động trên 05 lĩnh vực, bao gồm: 25 HTX vận tải; 05 HTX tiểu thủ công nghiệp; 11 HTX thương mại, dịch vụ, du lịch; 01 HTX khai thác khoáng sản; 24 quỹ tín dụng nhân dân. Số lượng HTX tăng hơn 4,5 lần so với năm 2003 và chiếm tỷ trọng 26,83% trên tổng số HTX. Tổng số thành viên 127.000 người (chiếm trên 90% là thành viên Quỹ tín dụng nhân dân); trong đó, có trên 2.600 lao động thường xuyên, cao nhất là lao động thuộc các HTX vận tải (chiếm 70%). Tổng vốn điều lệ của HTX phi nông nghiệp là 3.476.001 triệu đồng (tăng 06 lần). Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên và thành viên của HTX từ 41,6-54,9 triệu đồng/năm. Phần lớn HTX phi nông nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đạt tỷ lệ 68,92 % tổng số HTX trong từng loại hình, cao hơn so với HTX nông nghiệp. Doanh thu và lãi bình quân của một HTX phi nông nghiệp tăng qua các năm, bình quân một HTX phi nông nghiệp có doanh thu 333.746 triệu đồng, lãi 1.620 triệu đồng, tăng 3,6 lần so với năm 2003”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá quá trình phát triển của khu vực KTTT, HTX; các nội dung tham luận có liên quan và thảo luận nhiều nội dung sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012, cụ thể: Bổ sung đối tượng áp dụng của Luật Hợp tác xã; bổ sung nguyên tắc “Hợp tác cùng phát triển” để thành viên phát huy, xây dựng tinh thần tập thể, nêu cao ý thức hợp tác; bổ sung đối tượng doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác và các tổ chức khác tự nguyện, cam kết sáng lập, tham gia thành lập HTX; bổ sung quy định về tỷ lệ vốn tối thiểu của thành viên không thấp hơn 5% vốn điều lệ HTX, nâng tỷ lệ vốn góp của thành viên, vốn góp của thành viên liên hiệp HTX…

Tin, ảnh: NGỌC DỰNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25179820