Truy cập hiện tại

Đang có 103 khách và không thành viên đang online

Tập huấn trang bị kiến thức cho Ban Sáng lập viên hợp tác xã

(TUAG)- Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang vừa phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn và Ủy ban nhân dân xã Bình Thành tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cho các thành viên Ban Sáng lập nhằm tuyên truyền, vận động để thành lập hợp tác xã trên địa bàn.
 

Theo đó, lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 30/11 đến 01/12/2021, các thành viên Ban Sáng lập được tiếp cận và hiểu rõ hơn về mô hình, bản chất, nguyên tắc hoạt động và lợi ích khi tham gia hợp tác xã; tiếp cận các thông tin, kiến thức, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, được hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã; xây dựng điều lệ, kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hành quy trình vận động, thành lập, đăng ký hợp tác xã theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động thành lập các hợp tác xã sẽ góp phần thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đó là: “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc cơ bản của Luật Hợp tác xã, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, quản lý một cách dân chủ, thúc đẩy nông nghiệp và nông thôn phát triển. Đổi mới toàn diện, phát triển đa dạng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới…”.

Tin, ảnh: Ngọc Dựng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34210596