Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Sư đoàn 330: Phát động phong trào học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030

(TUAG)- Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo môi trường thuận lợi, động viên tinh thần chủ động, tự giác nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số của cán bộ, đoàn viên. Các Đoàn cơ sở thuộc Sư đoàn 330 (thuộc Quân khu 9) vừa tổ chức phát động phong trào học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số trong thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.


Quang cảnh buổi phát động phong trào 

Phát động phong trào tại Trung đoàn 20, Trung tá Trần Thành Trung - Phó Chính ủy Trung đoàn 20 nhấn mạnh: “Đây là một bước đột phá mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thể hiện rõ hơn về tính xung kích, sáng tạo của cán bộ Đoàn và đoàn viên giai đoạn 2021-2030, nâng cao trình độ ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số; các liên, chi đoàn cần có kế hoạch cụ thể, xác định đối tượng, khả năng, thời gian, địa điểm học tập tổ nhóm phù hợp với từng giai đoạn và tình hình của đơn vị”.


Ký kết thi đua tại Đoàn cơ sở Trung đoàn 3

Tại Đoàn cơ sở Trung đoàn 3, Trung tá Lê Văn Giúp - Chính ủy Trung đoàn 3 cũng yêu cầu các tổ chức Đoàn tổ chức quán triệt, giáo dục cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số. Đồng thời các cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sắc các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nội dung phát động.

Trên cơ sở xác định ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng dân tộc Khmer, các ĐVTN sẽ tổ chức các tổ, nhóm học tập căn bản từ Internet, các kênh Youtube uy tín, thư viện, và các cán bộ, đoàn viên có trình độ cơ bản sẽ cùng đàm thoại, học hỏi lẫn nhau, từng bước học tập, rèn luyện nâng cao trình độ.Thông qua hoạt động, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số của các tổ chức Đoàn, cán bộ và ĐVTN, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, ĐVTN chủ động tự học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thành Nhân, Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180011