Truy cập hiện tại

Đang có 163 khách và không thành viên đang online

Bế mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

(TGAG)- Sau gần 03 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, ngày 11/12/2019, Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX), nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung Chương trình đề ra.


Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các báo cáo của các cơ quan có liên quan theo luật định. Các vị đại biểu đã nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, phát biểu nhiều ý kiến xác đáng và được chỉnh lý, tiếp thu đưa vào nội dung của nghị quyết trình Kỳ họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và những vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên chất vấn đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Tỉnh; kiện toàn các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.


Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Anh Kiệt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh: Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà, đồng thời, đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém và đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong năm 2020 - một năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt, nhất là việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp tác động đến sản xuất và đời sống của Nhân dân trong Tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua. Trong đó, quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân ở nông thôn; tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu (lúa, gạo; cây ăn quả và rau màu); củng cố, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, nhất là phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 - 2020; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; đồng thời, quan tâm tái cơ cấu ngành Chăn nuôi trong thời gian tới. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh. Tiếp tục thực hiện các chính sách, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên các lĩnh vực thu hút nhiều lao động của địa phương.

Chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư xúc tiến các thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đăng ký đầu tư tại Tỉnh và sớm triển khai dự án đã đăng ký đầu tư. Định kỳ tiếp xúc để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (về nguyên liệu, thị trường, tín dụng...) cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tàu nhằm góp phần tạo động lực tích cực cho sự phát triển của Tỉnh trong thời gian tới.

Tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là những công trình trọng điểm, cấp bách, các chương trình, dự án mục tiêu từ nguồn vốn của Chính phủ.

Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, dân chủ, kỷ cương; tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động sang thị trường có thu nhập cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm du lịch. Sớm rà soát quy hoạch các khu, điểm du lịch để kêu gọi đầu tư.
Đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và giảm biên chế theo Kế hoạch đề ra; giữ nghiêm kỷ luật tài khóa tổng thể; kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, hạn chế tối đa việc chi tiêu ngân sách ngoài kế hoạch.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là thực hiện quyết liệt các biện pháp trấn áp các loại tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh rà soát toàn bộ các nội dung đã cam kết khi trả lời chất vấn để có những giải pháp tích cực, quyết liệt đảm bảo chất lượng của hoạt động chất vấn; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc và có biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động chất vấn có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt cũng lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp; các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp tới cử tri trong Tỉnh và tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, nhất là kịp thời nắm bắt thực tế đời sống của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan có liên quan giải quyết.
NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32512970