Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Ấp Chơn cô xã An Cư tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(TGAG)- Ngày 5/11/2019, ấp Chơn Cô thuộc xã An Cư tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Đây là ấp được Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Tịnh Biên chọn làm điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm cho các đơn vị xã, thị trấn trong huyện tổ chức trong thời gian tới.

Đến dự ngày hội có ông Chau Phi Rom - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13 xã, thị trấn; Trưởng ban, ngành đoàn thể xã và bà con khu dân cư, phum sóc.


Tham dự ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trải qua 89 năm hình thành và phát triển; cũng như vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm qua đã đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Toàn ấp xây dựng 3 mô hình phát triển sản xuất chăn nuôi, là mô hình trồng đậu phộng, nuôi bò vỗ béo và mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm mua cổ phần đem lại nhiều kết quả tích cực. Ấp có 72 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu so kế hoạch phân kỳ xây dựng nông thôn mới của xã đề ra và 329/350 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94%.

Để thực có hiệu quả hơn cuộc vận động trong thời gian tới, ông Chau Phi Rom - Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện yêu cầu Ban ấp, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể hội và nhân dân ấp Chơn Cô nói riêng và xã An Cư nói chung tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong ấp. Tuy đạt được những kết quả tích cực, vẩn còn một số hạn chế nhất định Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đề nghị cần nhìn và đề ra các giải pháp khắc phục, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Vì vậy cần quan tâm một số vấn đề như sau: một là Mặt trận tổ quốc cùng các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận ấp tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân; tiếp tục tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy dân chủ, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, thanh tra của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng động; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.Dịp này, có 2 tập thể và 7 hộ gia đình tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp quỹ xã hội từ thiện được biểu dương khen thưởng. Ủy Ban Mặt trận tổ quốc huyện trao bảng tượng trưng 10 căn nhà đại đoàn kết cho 10 hộ gia đình nghèo, gặp khó khăn về nhà ở thuộc ấp Chơn Cô./.
                                                         
Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29314105