Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Từ ngày 4 - 7/6/2019, Thường trực Hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát trước kỳ họp giữa năm 2019

(TGAG)- Sáng ngày 03/6/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp triển khai kế hoạch khảo sát, giám sát trước kỳ họp giữa năm 2019. Theo kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát trước kỳ họp giữa năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.Từ ngày 4/6 - 7/6/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát, khảo sát tại UBND xã Kiến Thành, Kiến An (Chợ Mới), UBND xã Vĩnh Lợi, Hòa Bình Thạnh (Châu Thành); UBND huyện Chợ Mới và UBND huyện Châu Thành. Giám sát đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang.

Nội dung giám sát tập trung xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện các chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo.

Thông qua công tác khảo sát, giám sát lần này nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương; những thuận lợi, khó khăn để kịp thời kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019./.

Tin, ảnh  Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607095