Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

UBND tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn

(TGAG)- Ngày 02-4-2019, UBND tỉnh An Giang tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu đường nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Ông Lê Văn Nưng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành, UBND và UBMTTQVN huyện, thị, thành phố, Mạnh Thường Quân, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện đến dự.
        


Sau 03 năm thực hiện đề án xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn, toàn tỉnh huy động nguồn lực với tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ các nguồn lực xã hội trên 265 tỷ đồng chiếm 78,1% nhân dân đóng góp 61.254 ngày công. Đến nay có 294 cầu được xây dựng với tổng chiều dài 9.570 m, đạt 86,2% kế hoạch. Giai đoạn 2019-2020 các huyện, thị sẽ phấn đấu xây dựng hoàn thành thêm 268 cây cầu với tổng chiều dài 10.154 m, dự trù kinh phí thực hiện cho giai đoạn này là 359 tỷ đồng và huy động 60.061 ngày công trong dân để thực hiện.

Đánh giá kết quả đạt được, Sở Giao thông Vận tải An Giang cho biết, mặc dù kết quả 03 năm thực hiện tương đối tốt tuy nhiên chưa hoàn thành kế hoạch, đề án thực hiện chỉ đạt 86,2%. Một số địa phương chưa huy động hiệu quả nguồn lực trong dân, kết quả thực hiện thấp, cá biệt địa phương chỉ thực hiện được 38,4% kế hoạch. Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được Sở đề nghị các địa phương chưa hoàn thành sẽ quan tâm chỉ đạo sâu sắc hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp, cần chủ động xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể các cầu còn lại, có quy hoạch cho từng vị trí, từng công trình phải được công khai tài chính minh bạch, dân chủ để làm cơ sở kêu gọi đầu tư thuận lợi.
             


Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng nhiều bằng khen kèm tiền thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt thực hiện đề án đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bảo Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17516425