Truy cập hiện tại

Đang có 108 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: 14 xã, thị trấn đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(TGAG)- Sáng ngày 1/4, 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tại lễ ra quân ở thị trấn Nhà Bàng, ông Bùi Công Bằng - Phó giám đốc Sở LĐTBXH - Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà ở tỉnh năm 2019 đã đến dự.


Theo đó, tổng điều tra dân số được thực hiện 10 năm một lần. Cuộc tổng điều tra lần này sẽ thống kê một cách chính xác về quy mô và phân bổ dân số trên từng đơn vị (tỉnh, huyện, xã, ấp) và nhiều chỉ tiêu đặc biệt quan trọng về dân số như: Dân tộc; tôn giáo, tình hình đi học, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn; tình trạng lao động việc làm; tình trạng hôn nhân; thông tin về nhà ở và tiện nghi sinh hoạt của hộ dân…Trên cơ sở thống kê, sẽ đưa ra các chỉ tiêu quan trọng như: dân số theo độ tuổi, tỷ lệ sinh/tử, đi/đến; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động đã qua đào tạo chuyên môn. Đặc biệt, trong kỳ tổng điều tra lần này có điểm quan trọng đó là sử dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các khâu điều tra, thu thập thông tin.
    

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, tại buổi lễ ra quân ở đơn vị thị trấn Nhà Bàng, ông Bùi Công Bằng – Phó giám đốc Sở LĐTBXH - ủy viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà ở tỉnh phát biểu nhấn mạnh: với tính chất và tầm quan trọng cùng với mức độ phức tạp và khó khăn, đối tượng điều tra thu thập thông tin bao quát toàn bộ các hộ, nhân khẩu trên địa. Do đó, Ban chỉ đạo cấp cơ sở và đặc biệt là các điều tra viên, giám sát viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và trung thực khi thu thập thông tin, đảm bảo đầy đủ, chính xác; đúng quy trình và hoàn thanh đúng thời gian quy định; tuyệt đối giữ và bảo mật thông tin. Trong qua trình điều tra cần có sự giám sát chặt chẽ của Ban chỉ đạo cấp mình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được mục đích, ý nghĩa cuộc tổng điều tra để hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ. Nếu các bước điều tra được thực hiện tốt sẽ đáp ứng nhiều thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành cũng như việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Theo thông kê sơ bộ, toàn huyện Tịnh Biên có 30.403 hộ với 106.046 nhân khẩu. Trong đợt tổng điều tra dân số và nhà ở lần này, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn phân chia 365 địa bàn điều tra và thời gian tiến hành từ ngày 1/4 đến ngày 25/4/2019./.

Thanh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32512673