Truy cập hiện tại

Đang có 325 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

(TGAG)- Năm 2019 là năm nước rút, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu hế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016- 2020. Trên cơ sở tiền đề kết quả đã đạt được năm 2018, huyện Chợ Mới đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Chợ Mới phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Huyện ủy đề ra năm 2019; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho các sản phẩm lợi thế của địa phương. Tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao những kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hóa.


Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

Có chính sách mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cầu, đường giao thông, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị…; huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dạy và học; giải quyết tốt lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo; quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách và các nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Cùng với đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy và giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019: phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu; giá trị sản xuất bình quân 320 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới là 48 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 54,3%, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,7-1,0%/năm. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp: tiểu học, THCS, THPT 99%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 84,17%, tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,63%. Đăng ký tỉnh thêm xã Kiến An đạt chuẩn nông thôn mới và xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xã Long Giang đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Duy trì chỉ số cải cách hành chính đạt tốp giữa các huyện, thị xã, thành phố. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Lĩnh vực mũi nhọn phát triển kinh tế là nông nghiệp. Chợ Mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng chất lượng, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thực hiện duy tu, nâng cấp và xây dựng các công trình đê cống phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai bảo vệ sản xuất.

Phát huy hiệu quả dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao (tưới nhỏ giọt cho cây xoài 3 xã cù lao Giêng và tưới phun sương trên rau màu tại xã Kiến An). Hoàn thành dự án 500ha xoài VietGAP tại 3 xã cù lao Giêng. Thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao để phát huy hiệu quả hệ thống kiểm soát lũ vùng Nam Vàm Nao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Củng cố, nâng chất hoạt động của các Hợp tác xã.

Với 13 làng nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp truyền thống, Chợ Mới quan tâm phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông, thủy sản nhằm nâng giá trị nông thủy sản sau chế biến, tạo việc làm cho người lao động, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến công nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.   

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn cho biết: "Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng. Bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đảm bảo tuân thủ theo các quy định. Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ vốn từ các nguồn thuộc ngân sách cấp trên, vốn các chương trình mục tiêu, đồng thời xúc tiến kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là những công trình trọng điểm, các dự án đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đồng thời mời gọi đầu tư các công trình dự án cầu, đường, chợ… để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện".

Chợ Mới tập trung thực hiện một số công trình quan trọng như: công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở Huyện ủy, UBND huyện và các công trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình; triển khai thực hiện các công trình xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020... Thi công công trình Nhà thiếu nhi huyện, đường kênh xáng A-B... Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành cầu Long Kiến - Long Giang, cầu Long Điền B - Kiến Thành…. Kêu gọi đầu tư cầu Thuận Giang (Kiến An) kết nối với huyện Phú Tân.

Lĩnh vực thương mại-dịch vụ, du lịch, Chợ Mới tiếp tục chuyển đổi mô hình chợ; đồng thời kêu gọi xã hội hoá đầu tư, nâng cấp các chợ. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xúc tiến nhanh việc quy hoạch chi tiết theo Đề án quy hoạch phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng; các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp sớm triển khai đầu tư dự án du lịch tại cồn Én để tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Lĩnh vực giáo dục, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo của học sinh; tổ chức tốt việc phân luồng, hướng nghiệp học sinh sau THCS vào học nghề và trung cấp chuyên nghiệp. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất của các trường. Xây dựng, củng cố hệ thống y tế, nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và khám, điều trị bệnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2019 có 84,17% dân số tham gia. Văn hóa-thông tin, thể dục thể thao sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực. Duy trì phát triển các phong trào thể dục thể thao ở cơ sở để nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,7-1,0%/năm, giải quyết việc làm cho 8.000 lao động.  


Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo sự hài lòng với người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Viễn, để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, Chợ Mới triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành, đảm bảo hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; chỉ số cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện Đề án giải thể Phòng Y tế huyện, đồng thời chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế về Văn phòng HĐND-UBND huyện; tái lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Đề án tinh gọn biên chế trong nội bộ các cơ quan thuộc UBND huyện; Đề án Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện (theo Đề án 05 của Tỉnh ủy). Trong xây dựng nông thôn mới: tăng cường tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân và tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn vốn của trên cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đăng ký tỉnh chọn Chợ Mới đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (huyện phấn đấu đạt năm 2023) và bổ sung 2 xã Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân vào danh sách phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong chỉ đạo:  “Mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp phải tiên phong, có quyết tâm chính trị, vượt lên chính mình. Nêu cao ý thức dấn thân, ra sức khắc phục điểm nghẽn, nhân rộng các mô hình phát triển có hiệu quả. Tập trung mạnh hơn tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0. Dồn sức cho triển khai các đề án, các mô hình, phát triển các đô thị để làm đầu tàu phát triển công nghiệp. Tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm, trong đó có đề án 500ha xoài VietGAP, dự án tưới nhỏ giọt, tưới phun sương trên rau màu và cây ăn trái"...

Thiện Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18582659