Truy cập hiện tại

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

Tăng cường giám sát thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc

(TGAG)- Sáng ngày 16/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban dân tộc năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019. Bà Huỳnh Thị Sômaly, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ủy Ban Dân tộc đến dự.

Năm 2018, Ban dân tộc tỉnh đã phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh… góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, việc triển khai chương trình 135 giai đoạn 2016-2018 về thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề trên địa bàn tỉnh,  toàn tỉnh có 18 xã và 27 ấp được đầu tư hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tư bảo dưỡng các công trình hạ tầng… Đến nay, cơ sở hạ tầng ở các địa phương này, đáp ứng tốt nhu cầu thông thương trao đổi hàng hoá. Các công trình trạm y tế được sửa chữa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tuyến cơ sở. Hiện nay,100% đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và khó khăn tại các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được mua thẻ BHYT. Các khóm ấp nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đều có nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường cấp I, II. Nhà ở đồng bào dân tộc thiểu số cũng được xây cất mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình 135 theo Quyết định 2085/ QĐ -TTg về thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong dịp Tết nguyên đán; triển khai và tổ chức rà soát danh sách thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 theo Quyết định số 12/2081/QĐ-TTg; tăng cường giám sát thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091296