Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

An Giang: 9 tháng đầu năm 2018 ngành ngân hàng tăng trưởng tín dụng 5,9%

(TGAG)- Sáng nay 26-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

9 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngân hàng cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương triển khai tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.


Hoạt động tín dụng tiếp tục mở rộng và tăng trưởng cao  theo hướng vào các lĩnh vực ưu tiên, ngành quan trọng như nông nghiệp, nông thôn, sản xuất và xuất khẩu của tỉnh; công tác thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển khoản điện tử được đẩy mạnh… Cụ thể, tổng dư nợ ước thực hiện đến cuối tháng 10/2018 là 65.447 tỷ đồng, tăng 7,66% so cuối năm 2017, trong đó tăng trưởng tín dụng là 5,9%; nợ xấu chiếm 1,62% tổng dư nợ. Số dư vốn huy động ước thực hiện đến cuối tháng 10/2018 46.481 tỷ đồng, tăng 12,73% so cuối năm 2017. Tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 10 là 2.930 tỷ đồng.

3 tháng cuối năm 2018, ngành ngân hàng An Giang tiếp tục triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các chư trương và chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 55 về tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng trong lĩnh vực ưu tiên…

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684