Truy cập hiện tại

Đang có 278 khách và không thành viên đang online

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang: Lấy ý kiến đóng góp dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

(TGAG)- Sáng ngày 28-3-2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (TDTT), tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh An Giang, bà Mai Thị Ánh Tuyết, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.


Luật TDTT được Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2007. Sau khi Luật TDTT được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành. Sau 10 năm thực hiện cho thấy Luật TDTT đã có nhiều tác động tích cực về kinh tế, xã hội, ngoại giao và sự phát triển của ngành thể dục thể thao, các chủ trương, chính sách lớn đã được triển khai trong thực tiễn và phát huy hiệu quả bước đầu. Ngân sách nhà nước cho hoạt động thể dục thể thao tiếp tục được gia tăng, cơ sở vật chất, sân bãi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hiện nay trong cả nước có khoảng 60 đến 70% xã, phường, thị trấn đã dành đất cho TDTT, trong đó có khoảng 30% xã, phường có sân tập, nhà tập. TDTT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã có bước phát triển. Thể thao dân tộc được quan tâm giữ gìn, bảo tồn.

Công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao bước đầu thu được những kết quả tích cực, thu hút thêm nguồn lực của xã hội cho phát triển TDTT. Nhờ có sự tham gia, đóng góp của xã hội, các hoạt động TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ, diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các vùng, miền của cả nước; số lượng và loại hình của các cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập, chủ yếu là dưới hình thức các câu lạc bộ thể dục thể thao và các cơ sở dịch vụ giải trí đã có sự gia tăng mạnh mẽ trong thời gian qua, các điểm tập luyện, vui chơi với các trang thiết bị thể thao đơn giản tại các khu dân cư, công viên, bãi tập được thiết lập ở nhiều xã, phường, thị trấn đã tạo nên mạng lưới hạ tầng TDTT đáp ứng nhu cầu tập luyện hàng ngày của nhân dân; nhiều cơ sở thể thao tư nhân và các doanh nghiệp thể thao tham gia hoạt động đào tạo vận động viên, tổ chức các giải thể thao thành tích cao được thành lập. Hệ thống các tổ chức xã hội về thể dục thể thao được kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện, Luật TDTT đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập như: một số điều, khoản của Luật có nội dung còn thiếu cụ thể dẫn đến việc khó thi hành trong thực tế, như: chính sách của nhà nước đối với phát triển thể dục thể thao quần chúng, trách nhiệm của Bộ, ngành, của nhà trường các cấp đối với công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, các chính sách huy động các nguồn lực xã hội hoá hoạt động thể thao; một số quy định của Luật đã không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như: các quy định về quản lý doanh nghiệp thể thao, hộ kinh doanh thể thao không phù hợp với Luật Doanh nghiệp, quy định về quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao đã lạc hậu so với các chế độ, chính sách hiện hành; một số hoạt động TDTT phát sinh trong thực tiễn cần phải có sự quản lý trong khi Luật hiện hành chưa có quy định như: thi đấu thể thao quần chúng, thẩm quyền tổ chức các giải thể thao quần chúng, thẩm quyền ban hành luật thi đấu thể thao,…

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy TDTT nước ta phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT có 3 điều sửa đổi, bổ sung các phạm vi điều chỉnh về TDTT quần chúng; giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; thể thao thành tích cao; thể thao chuyên nghiệp; cơ sở thể thao; nguồn lực phát triển TDTT; đặt cược thể thao; vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động TDTT;…

Tại Hội nghị nhiều đại biểu đồng tình sự cần thiết trong việc sửa đổi, bổ sung của Luật TDTT (năm 2006) để phù hợp thực tiễn hoạt động TDTT, cũng như khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện Luật TDTT. Có đại biểu đề nghị cần đánh giá và phát triển TDTT phong trào; tăng cường giáo dục môn bơi lội giảm thiểu tình trạng đuối nước như hiện nay; cần có điều chỉnh phù hợp vấn đề đặt cược thể thao; quy định cụ thể hơn đối với các chính sách bình đẳng giới trong thể dục thể thao,…/.

Nguyễn Linh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096891