Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018

(TGAG)- Chiều nay 2-2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2018. Đến dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.


Năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội An Giang đã hoàn thành khá toàn diện chương trình công tác đã đề ra. Các hoạt động của Đoàn từng bước đi vào nề nếp, phát huy được phương châm gắn hoạt động nghị trường với nhiệm vụ chính trị và tổ chức vận động chăm lo an sinh xã hội của địa phương. Các đại biểu Quốc hội cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, nhân dân, cử tri trong tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong năm, Đoàn đã tổ chức 9 Hội nghị, với 97 lượt ý kiến đóng góp 9 dự án Luật; tham gia 27 lượt hội thảo đóng góp dự án Luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Ủy ban Quốc hội tổ chức; thực hiện giám sát 44 cơ quan, đơn vị, trong đó giám sát thực tế 13 cơ quan, đơn vị; tổ chức 4 đợt hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 và thứ 4, với 432 lượt ý kiến, kiến nghị; Đoàn tiếp nhận 101 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó chuyển đổi cơ quan thẩm quyền 41 đơn và nhận được 19 văn bản phúc đáp, đạt 46,34% tổng số đơn chuyển.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra công tác trọng tâm năm 2018 như: Tham gia kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của Quốc hội; tích cực đóng góp xây dựng luật và pháp luật tại mỗi kỳ họp; tăng cường công tác giám sát, khảo sát; nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, và kiến nghị của công dân; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo hoạt động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096290