Truy cập hiện tại

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Bế mạc Kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện Thoại Sơn, khóa XI

(TGAG)- Qua 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 13-12-2017, kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện Thoại Sơn, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.  

Tại buổi làm việc sáng nay, đại biểu tiếp tục thảo luận và trả lời chất vấn các vấn đề kinh tế xã hội và một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND huyện và biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội huyện năm 2018; phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; phân bổ sử dụng vốn đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thoại Sơn; tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; Chương trình giám sát năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, các ngành, các cấp trong huyện đã có sự chủ động và bám sát Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 2015 - 2020. Trong 23 chỉ tiêu chủ yếu, huyện thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu. Đây là tiền đề quan trọng để kinh tế huyện phát triển bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Đô, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND huyện, các cấp, ngành huy động nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát huy hiệu quả Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, đẩy mạnh liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên đầu tư vốn, nguồn lực 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018: Tây Phú, Vọng Thê, An Bình, Vọng Đông, Vĩnh Chánh, đẩy mạnh quảng bá du lịch Thoại Sơn, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện 6 nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, phát huy tiềm năng và khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế trong năm 2018.
                                    
Anh Thư - Thanh Cần


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17197628