Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Lữ đoàn 962: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

(TGAG)- Ngày 22-9, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 962 phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị bạn trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017.


Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 962 phối hợp cùng với các lực lượng nạo vét kênh, mương

Tại rạch Thông Lưu - Tổng Hợi, phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, các lực lượng phối hợp đã thực hiện làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; tuyên truyền, cổ động về bảo vệ môi trường; phát hoang bụi rậm; mé cây 2 bên bờ rạch…Thông qua các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017, Lữ đoàn 962 cùng với các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị bạn trên địa bàn tiếp tục nâng cao nhận thức, gia đình các quân nhân và nhân dân trên địa bàn đóng quân về bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi thói quen, nếp sinh hoạt của mọi quân nhân, góp phần cùng địa phương nơi đơn vị đóng quân thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với địa phương, thắt chặt hơn mối quan hệ máu thịt quân-dân.\

Tin, ảnh: THÀNH TÂM
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30187838