Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Phú Tân hoàn thành công tác bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017 - 2020

(TGAG)- Sáng 2/7, 90 điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Phú Tân đồng loạt khai mạc bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp, Ban thanh tra nhân dân và hòa giải viên cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện, công tác bầu cử trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân.
 

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều cử tri hăng hái, tích cực tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên bầu chọn Trưởng, Phó trưởng ấp, Ban thanh tra nhân dân và hòa giải viên cơ sở là người có uy tín, tinh thần trách nhiệm, đạo đức và năng lực để hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.
 

Toàn huyện có 49.126/49.516 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu chọn 264/440 ứng cử viên vào chức danh trưởng Trưởng, phó ấp, 176 thành viên Ban Thanh tra nhân dân và 507 hòa giải viên cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động về ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của người dân trong công tác bầu cử, đồng thời tổ chức các điểm bỏ phiếu phù hợp, thuận tiện nên đại diện các hộ gia đình đến bỏ phiếu sớm và đông. Bà con cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỉ lệ 99,21%.

Kiều Trinh - Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23253484