Truy cập hiện tại

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho chức sắc, chức việc trong dân tộc, tôn giáo.

(TGAG)- Sáng nay 23-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hơn 150 đại biểu là các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trong dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Bên cạnh đó, các vị đại biểu còn được nghe đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thông tin về tình hình an ninh biên giới giữa An Giang với 02 tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia).

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các chức sắc, chức việc, nhân sĩ trí thức và tín đồ các tôn giáo, dân tộc trong tỉnh nhận thức được bối cảnh trong nước, thế giới, tình hình trong tỉnh, nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận nhất trí cao về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế năm 2017...

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534757