Truy cập hiện tại

Đang có 131 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017-2020”

(TGAG)- Sáng 24-2, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017-2020”.

Tính đến tháng 12/2016, lực lượng Dân quân tự vệ trong toàn thị xã là 1.661 người, đạt 0,96% so với dân số (trong đó, dân quân 1.534, Tự vệ cơ quan 127) được biên chế 24 Trung đội, 97 Tiểu đội, 20 Khẩu đội và 2 Tổ. Về nguồn quân nhân dự bị của địa phương đảm bảo đạt 163,01% so với chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao (trong đó, Sĩ quan đạt 182,79%; Hạ sĩ quan đạt 143,24%).
 
Theo đó, với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên giai đoạn 2017-2020. Đối với lực lượng Dân quân tự vệ, chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; trong đó, lấy xây dựng chất lượng chính trị, độ tinh cậy là chính; tổ chức biên chế tinh, gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Đối với lực lượng Dự bị động viên, luôn chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt, đạt chất lượng theo yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các đơn vị Dự bị động viên trong toàn thị xã phải được tổ chức đúng, đủ biên chế theo quy định, sắp xếp quân số đạt từ 95 -100%, được quản lú chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao khi có lệnh động viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thông qua hội nghị triển khai kế hoạch “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017-2020. Nhằm tăng cường, củng cố thế trận Quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã và khu vực chiến đấu phòng thủ xã – phường ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tin, ảnh: Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19117901