Truy cập hiện tại

Đang có 156 khách và không thành viên đang online

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(TGAG)- Sáng nay 08/12/2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã long trọng khai mạc kỳ họp lần thứ 3 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Anh Kiệt - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nỗ lực của các thành phần kinh tế và người dân nên tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng ở mức hợp lý. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2016 đạt 6,5% (tăng so với năm 2013, năm 2014 và năm 2015).

Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,01% (cùng kỳ 1,27%); khu vực công nghiệp – xây dựng đạt 8,6% (cùng kỳ 8,2%) và khu vực dịch vụ đạt 9,5% (cùng kỳ 9,17%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 84.613 tỷ đồng, tăng 11,76% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát, 11 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh tăng 2,77%. Trong 22 chỉ tiêu Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đã thực hiện đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập: Thu ngân sách những năm gần đây có chiều hướng chậm lại, kim ngạch xuất khẩu không đạt kế hoạch đề ra, nhất là hai mặt hàng chủ lực của tỉnh đều giảm về lượng và giá trị...; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đến nay vẫn còn chậm so mục tiêu Nghị quyết đề ra; xử lý nợ xấu trong lĩnh vực chế biến nông – thủy sản còn chậm; một số công trình đầu tư xây dựng trọng điểm của tỉnh thực hiện còn chậm so tiến độ.

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, Chương trình của kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng cần tìm giải pháp tối ưu trước khi biểu quyết và đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dan tỉnh quan tâm thảo luận, hiến kế tập trung vào một số nhóm vấn đề như:

Xem xét các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017; đáng chú ý là kỳ họp lần này, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ thông qua các Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh, như: Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn ổn định ngân sách mới; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn ổn định ngân sách mới; ban hành chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh do địa phương thực hiện; phê duyệt danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017… và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

HĐND tỉnh cũng tập trung xem xét các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc: Ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang; Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến cử tri, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp trước; các ý kiến chất vấn tại các kỳ họp trước.

Đặc biệt, kỳ họp lần này sẽ dành thời gian để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp, nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được gửi đến Hội đồng nhân dân và mong muốn được đại biểu Hội đồng nhân dân phân tích xem xét và chờ đợi kỳ họp đề ra được những giải pháp giải quyết thỏa đáng.

Để kỳ họp đạt được kết quả cao nhất, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đại biểu dân cử, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, đảm bảo các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành, góp phần quyết định vào thành công của kỳ họp.

Tin, ảnh:  NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19119090