Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Hội Nông dân huyện Châu Phú nhiều hoạt động góp phần nâng cao đời sống cho hội viên

(TGAG)- Là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Châu Phú đã tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng các công trình nông thôn, đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị sản xuất,...

Từ việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả đã làm cho đời sống của hội viên nông dân từng bước được nâng cao, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và trở nên khá giàu. Có được kết quả trên, trước hết là do các hội viên mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; bên cạnh đó là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt là sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của Hội nông dân các cấp. Đồng thời, Hội còn chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, hướng dẫn…cho các hội viên.

Chín tháng đầu năm 2016, Hội Nông dân huyện đã phối hợp tổ chức 117 cuộc hội thảo, tập huấn, thu hút 3.241 nông dân tham dự; phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Nông vận cho 98 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân, Tổ hợp tác tham gia; cử 01 đồng chí Chủ tịch Hội nông dân xã Bình Phú tập huấn công tác Hội do Trung ương Hội tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh, Huyện Hội còn phối hợp Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Nông dân tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về bảo vệ môi trường, giới thiệu các mô hình sáng tạo khoa học kỹ thuật của Câu lạc bộ “Nông Phú”, có 145 hội viên tham dự.

Nhằm tạo điều kiện để nông dân có thêm kinh nghiệm trong sản xuất, Hội Nông dân huyện đã thành lập mới 3 Tổ hợp tác chăn nuôi lươn, bò và trồng đậu nành rau tại xã Khánh Hòa, Mỹ Đức. Tính đến nay, toàn huyện có 91 tổ hợp tác, 8 hợp tác xã và 16 câu lạc bộ nông dân.

Hội Nông dân các cấp trong huyện thường xuyên phối hợp cùng các ngành chuyên môn tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp với thị trường. Chín tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện đã vận động 3.177 hộ tham gia bảo hiểm y tế với 5.904 thẻ, số tiền gần 3 tỷ đồng.

Nhằm giúp cho hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện xét cho 70 hộ vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân huyện, số tiền 477 triệu đồng. Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ dự án chăn nuôi bò tại xã Vĩnh Thạnh Trung, trị giá 600 triệu đồng và dự án chăn nuôi dê xã Bình Chánh số tiền 700 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, thời gian tới, Hội nông dân huyện Châu Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tăng cường các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất, đồng thời tìm giải pháp để hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống hội viên; góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà cho huyện có hướng phát triển mọi mặt về nông nghiệp - nông dân - nông thôn./.

Nguyễn Nghị
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22451200