Truy cập hiện tại

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Quyết tâm lên Đô thị loại III

(TGAG)- Sáng ngày 26/10/2016, tại thị xã Tân Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 21-6-2007 của Ban Thường vụ tỉnh ủy (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển huyện Tân Châu thành thị xã Tân Châu từ nay đến năm 2010”. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Châu đồng chủ trì hội nghị.
 
Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy An Giang, thị xã Tân Châu đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn duy trì ở mức cao. Thu nhập bình quân đầu người từ 24,989 triệu đồng năm 2011 tăng lên 45,445 triệu đồng năm 2015; Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt trên 21 ngàn tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Vĩnh Xương trong 05 năm (2011-2015) đạt gần 3.000 triệu USD, trong đó xuất khẩu chiếm 2.928,698 triệu USD. Mạng lưới điện, nước đã phủ kính 14 xã, phường, trên 99,8% hộ dân được sử dụng điện, nước sạch; mạng lưới chợ phát triển nhanh gắn với sự hình thành và phát triển của các cụm, tuyến dân cư… Các loại hình dịch vụ, như: Tài chính, nhà hàng, khách sạn, vận tải, thông tin liên lạc… phát triển mạnh”. Kết cấu hạ tầng, đô thị, các mặt văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới ở các xã được nâng lên, đến cuối năm 2015 tất cả các xã đều đạt trên 10 tiêu chí, Xã Long An đạt chuẩn xã nông thôn mới.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị xã ủy Tân Châu cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng để phát triển Tân Châu như: sớm ban hành Nghị quyết và chương trình động về xây dựng và phát triển thị xã Tân Châu trở thành đô thị loại III đến năm 2020; kêu gọi đầu tư và tranh thủ các nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng vào các dự án trọng điểm nhằm tạo sức bật mới cho sự phát triển của Tân Châu như: cảng Tân Châu, cầu bắc qua sông Tiền, mở rộng bến phà Tân Châu - Hồng Ngự, nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 952, 953, tuyến Quốc lộ N1, hệ thống xử lý nước thải thị xã, nhà máy xử lý rác liên huyện Phú Tân - Tân Châu. Tập trung đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, nhằm phát triển nhanh kinh tế biên giới,…


Để đưa Tân Châu lên đô thị loại III, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Võ Anh Kiệt yêu cầu Tân Châu cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo hướng đã được phê duyệt. Tập trung cân đối nguồn lực để thực hiện tốt quy hoạch, đây là cơ sở để thu hút đầu tư. Tiếp tục mời gọi doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp triển khai dự án. Phát huy tiềm năng công nghiệp chế biến của địa phương; nghiên cứu hợp tác với tỉnh Lâm Đồng để khôi phục lại nghề sản xuất tơ tằm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 
Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh -Vương Bình Thạnh đã nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và Nhân dân thị xã Tân Châu đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, góp phần vượt và đạt một số mục tiêu Kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Tân Châu vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế như: Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật tuy được tăng cường đầu tư, nhưng nhìn chung còn chậm so với yêu cầu, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống các công trình hạ tầng đô thị chưa đồng bộ. Hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân,.... Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan như Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Công thương… làm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để làm sao thu hút doanh nghiệp về đầu tư, khai thác tốt lợi thế Khu kinh tế biên mậu Vĩnh Xương để Tân Châu thực sự trở thành cửa ngỏ giao thương giữa Việt Nam và Campuchia.

Đến năm 2020, thị xã Tân Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng phát triển, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng và khẳng định vai trò, vị thế của thị xã là một trong ba trung tâm kinh tế lớn của tỉnh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Để thị xã Tân Châu lên đô thị loại III vào năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Với truyền thống anh hùng bất khuất, trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới cùng với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, cũng như sự quan tâm của các ban, ngành tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh ủy tinh tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân Tân Châu sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra sắp tới. Đồng thời Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh, các sở, Ban ngành hỗ trợ tốt hơn nữa cho thị xã Tân Châu trong thời gian tới, tạo điều kiện thống nhất trong hành động nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để xây dựng phát triển Tân Châu đến năm 2020 lên đô thị loại III, thực hiện thắng lợi Đảng bộ lần thứ 11 thị xã Tân Châu và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Theo đó, để mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2020, phấn đấu đưa Tân Châu trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của tỉnh thông qua phát triển thương mại - dịch vụ, kinh tế biên mậu; là đầu mối giao thương giữa VN – CPC, các nước trong khu vực; vận tải thủy bộ, các ngành công nghiệp có tiềm năng như công nghiệp chế biến nông, thủy sản, thực phẩm… phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo an ninh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội vùng biên./.

Tin, ảnh: Văn Phô


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180011