Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Bế giảng lớp huấn luyện lực lượng Tự vệ cơ quan cấp tỉnh năm 2016

(TGAG)- Chiều ngày 30/9/2016, tại trường Đại học An Giang; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế giảng lớp huấn luyện lực lượng Tự vệ cơ quan cấp tỉnh năm 2016.


Hướng dẫn kỹ thuật chiến đấu bộ binh

Lớp huấn luyện có 78 học viên thuộc các đơn vị, bao gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công ty Cổ phần Điện nước, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Bảo hiểm xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Tỉnh Đoàn được biên chế thành 02 Trung đội với 10 Tiểu đội.

Qua thời gian 07 ngày huấn luyện, các học viên được trang bị kiến thức về chính sách dân tộc, tôn giáo; quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; lịch sử biển, đảo Việt Nam; lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; điều lệnh đội ngũ; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật dân quân tự vệ.

Kết thúc khóa huấn luyện, có 13 học viên đạt loại giỏi, 47 học viên đạt loại khá, còn lại đều đạt yêu cầu đề ra.

Lớp huấn luyện nhằm trang bị nhận thức chính trị - pháp luật, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng về xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Tự vệ cơ quan trong tình hình mới./.

Tin, ảnh:  NGỌC DỰNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13528968