Truy cập hiện tại

Đang có 169 khách và không thành viên đang online

Công an tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết kế hoạch phối hợp

(TGAG)- Sáng ngày 6-6-2016, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Đại tá Phan Quang Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đồng chủ trì Hội nghị.
   


Năm 2015, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho Đoàn viên thanh niên phối hợp với tuổi trẻ các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, từng đồng chí luôn thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự ở từng địa bàn dân cư. Tại hội nghị, sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo, lãnh đạo 02 đơn vị tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo 02 đơn vị đánh giá cao tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ 02 lực lượng trong công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp bộ Đoàn trực thuộc, tùy vào điều kiện thực tế ở đơn vị, địa phương, nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung thành chương trình hành động và triển khai thực hiện có hiệu quả theo tinh thần Kế hoạch đã được lãnh đạo hai đơn vị ký kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà./.
                               
Kim Uyên - Tiến Tầm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131276