Truy cập hiện tại

Đang có 219 khách và không thành viên đang online

An Giang có nhiều chính sách cho nông dân tham gia cánh đồng lớn

(TGAG)- Giai đoạn 2016-2025, An Giang sẽ tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo, xây dựng cánh đồng lớn (CĐL) nhằm tạo các vùng nguyên liệu lúa gạo với quy mô diện tích sản xuất lớn, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đồng nhất và đồng chất, tiến tới xây dựng thương hiệu lúa gạo.


Năm 2016, diện tích liên kết sản xuất theo cánh đồng lớn của tỉnh khoảng 58.397 ha

Phấn đấu diện tích vùng chuyên canh sản xuất lúa của tỉnh đạt khoảng 127.000 ha vào năm 2025. Trong đó có 50% diện tích thực hiện đúng tiêu chí CĐL 63.500 ha. Nông dân tham gia  CĐL có lãi ít nhất 35% so với giá thành sản xuất.

Khi nông dân tham gia thực hiện CĐL được tỉnh hỗ trợ một lần chi phí mua giống lúa xác nhận có kiểm định để gieo trồng một vụ trong CĐL; hỗ trợ 100% kinh phí lưu kho tại doanh nghiệp, thời hạn tối đa 3 tháng trong trường hợp Chính phủ thực hiện chủ trương tạm trữ nông sản.
 
Ngoài ra, nông dân tham gia sản xuất trong các mô hình điểm được hỗ trợ thêm chi phí san phẳng mặt ruộng một lần với mức 70% chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 4 triệu đồng/ha và không quá 3 ha/nông dân; được hỗ trợ kiểm nghiệm sản phẩm sau mỗi vụ sản xuất trong hai năm liên tiếp; được cán bộ nông nghiệp tập trung hướng dẫn kỹ thuật và ghi chép nhật ký sản xuất....

Văn Hải
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23253706