Truy cập hiện tại

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015 triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

(TGAG)- Sáng nay, ngày 30/12, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cài cách hành chính năm 2015 triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.

Năm 2015, các sở, ban, ngành và các địa phương đã thực hiện hoàn thành 50/53 đầu công việc, đạt 94,3%; Hoàn thành 11/15 mục tiêu đạt 73,3%. Năm 2015, còn là năm kết thúc Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015, do đó các cơ quan, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải các hành chính, các địa phương đã đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai đến thời điểm này đã hoàn thành 17/19 mục tiêu (đạt 89,5% mục tiêu đầu nhiệm kỳ), 12/12 đề án, dự án cải cách hành chính đều được triển khai đạt 100% kế hoạch. Do thời gian qua, Bộ thủ tục cải cách hành chính các cấp được rà soát, đơn giản hóa, niêm yết công khai dưới nhiều hình thức tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thực hiện, từ đó tạo sự hài lòng cho nhân dân và các doanh nghiệp, đã góp phần tăng Chỉ số PAPI của tỉnh xếp hạng từ 49/63 tỉnh thành năm 2011, năm 2014 đã tăng 30 bậc xếp 19/63 tỉnh thành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các Sở, ban, ngành, các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, và cả giai đoạn 2016-2020 tập trung vào 04 nhiệm vụ lớn là xác định cán bộ công chức, viên chức là khâu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, chọn con người và tiếp tục đưa đi đào tạo, bố trí, bồi dưỡng con người để đảm bảo những kỹ năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; Xác định thủ tục hành chính dẫn là khâu đột phá của chương trình cải cách hành chính; Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa dịch vụ công, việc trả kết các quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện đạt 70%; Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư Trung tâm dữ liệu của tỉnh giai đoạn 2, làm trung tâm dữ liệu của tỉnh với quy mô tương đối hiện đại, để cung cấp thông tin trong và ngoài nước. Tất cả xã, phường, huyện, thị, thành phố đều được trang bị văn phòng điện tử, phải có bộ phận chuyên nghiệp, thông thạo dữ liệu không chỉ phục vụ tốt cho nhiệm của công việc chuyên môn mà còn phục vụ cho người dân...Đồng thời các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, người trực tiếp phụ trách cải cách hành chính và chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, về chấp hành kỷ luật, kỷ cương về giờ giấc, nề nếp, công vụ, phong cách giao tiếp, sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức... để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà trong những năm tiếp theo.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng 01 cờ thi đua, tặng bằng khen cho 17 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành cách giai đoạn 2011-2015.

Tiếp Thu

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21162408