Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Tổng kết Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

(TGAG)- Sáng nay ngày 08/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang. Hội nghị do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh -  Hồ Việt Hiệp chủ trì.


Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Công Bằng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Kết quả tổng rà soát căn cứ vào 9.780 phiếu và đối tượng được rà soát trên địa bàn toàn tỉnh có: 9.765 đối tượng người có công và thân nhân hưởng đúng chế độ ưu đãi (chiếm tỷ lệ 99,84%); không có đối tượng người có công và thân nhân hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ; người có công và thân nhân hưởng sai chế độ ưu đãi là 15 đối tượng (chiếm tỷ lệ 0,15%). Ngoài ra, qua số liệu báo cáo các địa phương có 159 trường hợp chưa được xác nhận và giải quyết chính sách ưu đãi người có công, trong đó: An Phú 59 trường hợp; Tịnh Biên 47 trường hợp; Châu Phú 31 trường hợp; Phú Tân 20 trường hợp; Chợ Mới 02 trường hợp.

 Hội nghị cũng đã nghe 06 tập thể, cá nhân tiêu biểu trình bày các tham luận về kết quả thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Hồ Việt Hiệp đánh giá cao kết quả tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng lần này. Đồng thời yêu cầu sau Hội nghị các địa phương cần lưu ý và tập trung giải quyết các vấn đề như: những trường hợp hưởng chưa đầy đủ, nếu thiếu thủ tục thì hướng dẫn cho các đối tượng này bổ sung hoàn thiện các giấy tờ theo quy định để được hưởng đầy đủ; đối với 15 đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi, phải kiểm tra, xác minh thận trọng, cần xem xét, làm rõ và có đối chứng với đối tượng hưởng sai để kịp thời ra quyết định đình chỉ trợ cấp cho phù hợp; đối với 159 trường hợp chưa xác nhận và chưa hưởng chế độ ưu đãi, đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát kỹ từng trường hợp, lập hội đồng xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận, những trường hợp đủ điều kiện thì cần hoàn thiện hồ sơ và lập danh sách gởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý, những trường hợp không đủ điều kiện xác nhận thì địa phương phải có thông báo trả lời và giải thích cho đối tượng biết rõ. Đối với những đề xuất kiến nghị từ các địa phương Ban Rà soát chính sách ưu đãi người có công của tỉnh tiếp tục tổng hợp báo cáo cho Trung ương và chờ hướng dẫn chỉ đạo mới.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể và 33 cá nhân tiêu biểu trong công tác ra soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                
Tin, ảnh:   NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199029