Truy cập hiện tại

Đang có 195 khách và không thành viên đang online

HĐND huyện Chợ Mới tổ chức kỳ họp thứ 3 thông qua Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công

(TUAG)- Sáng 27-10, HĐND huyện Chợ Mới tổ chức kỳ họp thứ 3 (họp chuyên đề) HĐND khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức chủ trì kỳ họp.  

Tại kỳ họp, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thông qua tờ trình về việc xin ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý; nghe báo cáo thẩm tra của của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện về tờ trình của UBND huyện về phương án trên.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý

Sau một buổi thảo luận, xem xét, nghiên cứu, từng hạng mục và vốn bố trí cho từng dự án, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý. Cụ thể, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý (bao gồm phân bổ cho các danh mục công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025) là 237,433 tỷ đồng để bố trí thực hiện 293 dự án các lĩnh vực: giao thông, văn hóa xã hội, quản lý nhà nước, quốc phòng-an ninh, giáo dục đào tạo, dạy nghề... Trong đó, có các dự án quan trọng như: đề án xây dựng huyện Chợ Mới thành huyện nông thôn mới, đường kênh xáng A-B...


Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức nhấn mạnh: việc thông qua nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian tới.  Do đó, đề nghị UBND huyện sớm hoàn chỉnh phương án phân bổ chi tiết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách của huyện, trình cấp có thẩm quyền HĐND huyện thông qua trong thời gian sớm nhất, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu HĐND thực hiện tốt công tác giám sát việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, đề nghị cả hệ thống chính trị, các đại biểu HĐND huyện, nhân dân chia sẻ, tích cực đóng góp sức người, sức của, cùng nhau vượt qua địa dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, “5K”, sớm hoàn thành mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh trong cộng đồng, thích ứng an toàn với tình hình mới, đưa cuộc sống người dân trở về bình thường mới.
Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22528458