Truy cập hiện tại

Đang có 146 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Huấn luyện cán bộ dự bị động viên năm 2021

(TUAG)- Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn khai mạc huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dự bị động viên năm 2021. Tham gia huấn luyện có 45 đồng chí.Trong thời gian 11 ngày huấn luyện, các đồng chí sẽ được nghiên cứu một số nội dung như: Tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; thống nhất một số nội dung, phương pháp huấn luyện, thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác Điều lệnh đội ngũ mới sữa đổi; phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; nội dung  tổ chức và phương pháp huấn luyện; Những nội dung mới về biên chế và thủ đoạn tác chiến của các thế lực bên ngoài;…

Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỷ, chiến thuật cho đội ngũ cán bộ dự bị động viên của huyện, làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28101427