Truy cập hiện tại

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

(TUAG)- Sáng ngày 22/12, HĐND huyện Tịnh Biên, khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức khai mạc Kỳ họp lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.


Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tịnh Biên đã thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch thực hiện trong năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND huyện và cử tri trước Kỳ họp lần thứ 14 HĐND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện trong thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, nhiệm vụ thực huyện trong năm 2021.  


Đồng chí Hồ Văn Ên (bìa phải) và đồng chí Trương Hữu Tiền (bìa trái)

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với đồng chí Hồ Văn Ên; tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với đồng chí Trương Hữu Tiền.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31406918