Truy cập hiện tại

Đang có 183 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên sơ kết tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020

(TGAG)- Sáng ngày 06/7, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghi sơ kết tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình chung có những khó khăn nhất định, tác động của đại dịch COVID-19, thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, nhưng trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện, UBND huyện chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bước đầu có những khởi sắc.

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa 18 chỉ tiêu phát triển KTXH, đến nay đã thực hiện đạt kết quả, cụ thể có 07 chỉ tiêu đạt và vượt so với kết hoạch gồm: Quy mô dân số; tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 0.2%; số giường bệnh/01 vạn dân; số bác sĩ/ 01 vạn dân; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98.9%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; công tác tuyển quân 91 thanh niên đạt 100%; Có 03 chỉ tiêu đạt từ 58% đến 80% gồm: Thu ngân sách trên địa bàn; số lao động được tạo việc làm; xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Bên cạnh đó, việc tích cực quảng bá kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng nguồn thu ngân sách. Chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các luật, pháp lệnh và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, công tác cải cách hành chính, dân chủ cơ sở, chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, đã vận dụng linh hoạt và bảo đảm đúng nguyên tắc trong việc tranh thủ các nguồn lực vào quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nên hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện ngày một nâng cao, kinh tế - xã hội phát triển.Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Bá Phước, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị địa phương, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch các mục tiêu cơ bản 6 tháng cuối năm 2020; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế; chú trọng đến công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2020; công tác triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tranh thủ nguồn vốn giải quyết vấn đề tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân; sắp xếp lại trật tự các khu chợ trên địa bàn huyện, quan tâm đến vấn đề giá nông sản để nông dân không chịu thiệt thòi… Hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
                            
Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091774