Truy cập hiện tại

Đang có 284 khách và không thành viên đang online

Phú Tân triển khai công tác kéo dài nhiệm kỳ hoạt động trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2022

(TGAG)- Ngày 04/6, UBND huyện Phú Tân tổ chức hội nghị triển khai công tác kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự hội nghị có đại diện UBMTTQVN huyện, Phòng nội vụ, UBND các xã, thị trấn; trưởng, phó của 88 ấp trên địa bàn huyện.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai, quán triệt kế hoạch và hướng dẫn các văn bản nghiệp vụ liên quan đến công tác kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình chuyển tiếp công nhận chức danh của Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo kế hoạch, huyện thống nhất tổ chức tiến hành phát phiếu ý kiến cử tri hộ gia đình đối với tín nhiệm chức danh Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bắt đầu từ 07 giờ và kết thúc vào lúc 14 giờ ngày 04/7/2020. Để thực hiện kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp, sau hội nghị này, các đại biểu tập trung thực hiện đúng quy trình, thủ tục về việc áp dụng nhiệm kỳ cho Trưởng ấp trên địa bàn huyện thay thế cho nhiệm kỳ 2,5 đang áp dụng hiện nay, sẻ kéo dài nhiệm kỳ hoạt động đủ 5 năm.

Các ngành có liên quan UBMTTQVN huyện hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy trình; UBND các xã, thị trấn phối hợp với UBMTTQVN xã cùng cấp xây dựng kế hoạch kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng ấp, đảm bảo hoàn thành trước ngày 21/6; lập danh sách cử tri đại diện hộ. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng ấp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong để lựa chọn những người có uy tín để công nhận chức danh Trưởng ấp. Sau đó, tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ mới đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp trên địa bàn huyện./.

Kim Sang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16709382