Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ, giai đoạn 2015-2020

(TGAG)- Sáng 27/5, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 -2025. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn.

Trong 05 năm qua, công tác phòng không nhân dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân ngày càng được nâng lên. Các địa phương trong huyện đã tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị định 74 đến cán bộ, công chức và nhân dân, đặc biệt là học sinh. Đến nay, huyện Thoại Sơn đã xây dựng đầy đủ về lực lượng phòng không nhân dân; có 100% xã, thị trấn đã tổ chức xây dựng công tác phòng không nhân dân cấp mình và hoàn chỉnh kế hoạch phòng không nhân dân tổng thể đạt 100% đầu mối. Hằng năm, huyện cử cán bộ chuyên trách phòng không tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác phòng không nhân dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Qua đánh giá, công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập ở các cấp hằng năm đều đạt theo yêu cầu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức huấn luyện để nâng cao chuyên môn, sức chiến đấu cho lực lượng này. Bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị nhằm đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng này, nhất là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.


Dịp này, có 05 tập thể và 05 cá nhân được giấy khen UBND huyện Thoại Sơn vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định 74 giai đoạn 2015-2020./.

Cẩm Nang, Kim Cương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091774