Thực tiễn - kinh nghiệm

Tân Châu và hiệu quả nâng cao lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

(TGAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau là một vệc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. Vì vậy, trong những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh thị xã Tân Châu luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của người đi trước đối với thế hệ trẻ.

Trong suốt quá trình chiến đấu và trưởng thành với sự lãnh đạo của Đảng. Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thị xã luôn phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Các cấp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Tân Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp hội cựu chiến binh trong thị xã đã xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên cùng cấp. Bằng kinh nghiệm và uy tín của lớp người đi trước, thông qua các hình thức phù hợp, các cựu chiến binh tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Ông Trần Hoàng Chiến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Tân Châu cho biết: thực hiện Nghị quyết của Hội, hằng năm triển khai các kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Trong hoạt động của Hội và của Đoàn luôn luôn phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo điều kiện giúp đỡ cho nhau. Mà đặc biệt đối với Hội Cựu chiến binh là người đi trước có nhiệm vụ giáo dục cho các em, các cháu trong lứa tuổi hiểu được, nắm được và phát huy truyền thống của dân tộc nói chung và truyền thống đấu tranh của thị xã Tân Châu nói riêng.
 

Thông qua việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Tân Châu học tập và làm theo lời Bác”, đặc biệt chú trọng việc làm theo. Giới thiệu các gương cựu chiến binh điển hình với tuổi trẻ, tổ chức tọa đàm, sinh hoạt, phát động xây dựng công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác… Bằng những việc làm đó đã giúp thế hệ trẻ Tân Châu nâng cao nhận thức về học tập và làm theo lời Bác bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực như góp quỹ vì người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa và tham gia xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội. Anh Phan Hồng Khanh -Bí Thư thị đoàn Tân Châu cho biết: “Công tác giáo dục truyền thống nhằm xây dựng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và lối sống trong sạch trong tuổi trẻ luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm. Tăng cường các hoạt động như hành trình về nguồn, gặp người thật việc thật và đặc biệt là tổ chức Hội thi tìm hiểu cội nguồn dân tộc nhân các ngày lễ lớn 30/4, 27/7… Trong những năm qua có trên 86 lượt hành trình về nguồn trong đó có tổ chức sinh hoạt cho hơn 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách cho hơn 197 triệu đồng”.

Một trong những hoạt động nổi bật đó là các chi đoàn phối hợp với Chi Hội Cựu chiến binh khóm ấp tập trung định hướng thực hiện mục tiêu “Ở đâu có tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, ở đó có phong trào thanh thiếu nhi tốt”, đã góp phần ổn định tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu niên, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bạn Lê Thị Kim Ngân -cán bộ phường đoàn Long Phú chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt truyền thống, thì bản thân em nhận thấy đây là một trong các hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực vì giáo dục cho bản thân em và các bán bộ đoàn khác hiểu nhiều hơn về truyền thống cách mạng của cha ông cũng như vai trò của cán bộ đoàn, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua các cuộc sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề thì bản thân em cũng ra sức rèn luyện phấn đấu trong lao động, sáng tạo trong công việc và học tập tốt hơn để trở thành người có ích trong xã hội.
   
Thanh niên Tân Châu với bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành tốt pháp luật. Năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương. Trở thành lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng phát triển kinh tế. Ông Trần Hoàng Chiến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Tân Châu nhận xét, kết quả từng năm được thể hiện trên tinh thần trách nhiệm của Hội và của đoàn viên thanh niên. Do đó trong quá trình thực hiện tinh thần cách mạng của đoàn viên, thanh niên đươc nâng cao, có tiến bộ. Thấy được truyền thống vẻ vang của dân tộc  mà tạo sự quyết tâm cao hơn. Đặc biệt thể hiện trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành pháp luật an toàn giao thông, bảo vệ trật tự trị an của địa phương…
   
“Thực tế trong thời gian qua thì công tác triển khai thực hiện chương trình được các cấp bộ đoàn, Cựu chiến binh tổ chức khá đồng bộ thông qua các hoạt động phối hợp, tổ chức vận động tuyên truyền giáo dục cũa tuổi trẻ có đầy đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và giữ gìn truyền thống cách mạng. Động viên và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia thực hiện tốt các phong trào 5 xung kích, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc với 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Có thể nói trong những năm qua việc phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh đã có những hiệu quả thiết thực. Tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Hội Cựu chiến binh ngày càng vững mạnh. Đoàn viên thanh niên tin tưởng, phấn khởi và ra sức tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương.” - Bí thư thị đoàn Tân Châu nhận xét.
   
Bên cạnh những thuận lợi đạt được, trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã cũng gặp một số khó khăn, hạn chế. Như công tác phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện chưa được thường xuyên, kịp thời. Một số nơi thực hiện mang tính hình thức, chưa sát tình hình thực tế ở địa phương; vai trò Hội Cựu chiến binh tại một số khóm ấp chưa thể hiện tốt. Cán bộ đoàn từ xã phường đến chi đoàn khóm ấp có nhiều thay đổi. Đời sống đoàn viên, thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn. Về những khó khăn tại các xã phường đoàn trong công tác giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu niên tại địa phương như một số cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về chương trình phối hợp giữa 2 đoàn thể. Kỹ năng tiếp cận đối với thanh niên chậm tiến còn nhiều hạn chế. Chị Nguyễn Thị Kim Quyên -Bí thư phường đoàn Long Phú cho biết: “Công tác tiếp cận đối với thanh niên chậm tiến ở địa phương rất khó khăn bởi vì họ luôn có tâm lý mặc cảm, ngại tiếp xúc nên ít tham gia các hoạt động tại các địa phương. Mặt khác thì địa phương cũng chưa có điểm vui chơi sinh hoạt để tập hợp họ lại để sống có ích, có mục đích, lý tưởng. Đồng thời, một số cán bộ đoàn cũng chưa được trang bị kỹ năng tiếp cận những thanh niên này nên công tác giáo dục chính trị tư tưởng gặp rất nhiều khó khăn”.

Từ những khó khăn trên cho thấy, ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thì ở đó đạt được nhiều kết quả rõ nét. Bên cạnh những nội dung công tác, các cấp bộ đoàn và Hội Cựu chiến binh cần có những hoạt động sát thực với điều kiện tình hình ở mỗi địa phương. Lắng nghe những mong muốn của thế hệ trẻ trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng. Đoàn viên Lê Thị Kim Ngân mong muốn Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên mở nhiều hơn những buổi sinh hoạt chính trị để giáo dục cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như tạo điều kiện để học hỏi về các mô hình hay để áp dụng vào cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhiều hoạt động vui chơi, lồng ghép với các chủ đề chính trị nhân ngày lễ lớn như 30/4, 27/7, 26/3 và 3/2 hằng năm.

Thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng theo các chuyên đề, các cấp hội cựu chiến binh còn tăng cường các hình thức như giao lưu với các nhân chứng lịch sử, kết hợp giáo dục truyền thống với giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa dân tộc, ý chí tự lực, tự cường. Giáo dục cho thanh, thiếu niên phòng - chống tệ nạn xã hội, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, giáo dục kiến thức quốc phòng, nâng cao cảnh giác, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Hội Cựu chiến binh thị xã phối hợp với Thị đoàn giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến bộ ở địa bàn khu dân cư trở thành con ngoan, trò giỏi, thanh niên gương mẫu. Anh Phan Hồng Khanh - Bí Thư thị đoàn Tân Châu cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh, như tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, bản lĩnh chính trị, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó thì cũng nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên trong cuộc sống nhằm đảm bảo an trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Đối với Hội Cựu chiến binh và Thị đoàn phối hợp với nhau tham mưu với Thường trực Thị ủy, UBND thị xã trong việc giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng vững vàng cho thế hệ trẻ; tạo công ăn việc làm và hỗ trợ nguồn vốn cho thanh thiếu niên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện kế hoạch quỹ hoàn lương hỗ trợ cho những thanh niên đã lầm lỗi vi phạm về pháp luật, gây mất trật tự vì không có công ăn, việc làm; tham mưu và phối hợp với các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp và mạnh thường quân vận động Quỹ hoàn lương để hỗ trợ cho các em, các cháu” - Ông Trần Hoàng Chiến -Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã cho biết thêm.

Bác Hồ đã từng nói: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người". Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội cựu chiến binh trên địa bàn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ, giúp thanh, thiếu niên có bản lĩnh, quyết tâm, hoài bảo, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Tân Châu ngày thêm giàu đẹp./.

Khương Duy
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8647648