Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tịnh Biên: Nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm

(TUAG)- Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã Tịnh Biên về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong 06 tháng đầu năm, kết quả thực hiện 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thị xã có 03 chỉ tiêu đạt 100% Nghị quyết gồm: Số bác sĩ trên mười ngàn dân, xây dựng nông thôn mới và công tác tuyển quân. Có 02 chỉ tiêu đạt trên 80% là: trường chuẩn quốc gia và bảo hiểm y tế. Còn lại 04 chỉ tiêu đang thực hiện và 05 chỉ tiêu còn lại sẽ đánh giá vào cuối năm.
 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 17.491,97ha/17.329, đạt 100,94% kế hoạch sản xuất.  Đã liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 2.013,70 ha với 05 doanh nghiệp, triển khai liên kết sản xuất, tiêu thụ vụ lúa Hè Thu với tập đoàn Lộc Trời ở 03 địa phương An Nông, Tân Lập, Núi Voi.
 

Công tác chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp, khang trang


Trên lĩnh vực đô thị, thi công hạng mục chỉnh trang đô thị Công viên phường Tịnh Biên, nâng cấp Hương lộ 17B, đường Sóc Tà Ngáo phường Tịnh Biên, đường khu dân cư Huyện Đội cũ (Nhà Bàng), Hương lộ 11 và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, quy hoạch 04 xã và Chương trình phát triển đô thị…
 
Công tác an sinh xã hội tại các xã, phường đăng ký chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều đến cuối năm 2023 giảm hộ nghèo 0,66% (201 hộ), giảm hộ cận nghèo 0,43% (132 hộ). Triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên 2 tỷ đồng, kết quả đã tổ chức thực hiện được 03/05 dự án với tổng kinh phí 811 triệu đồng.


Tịnh Biên luôn chú trọng công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân

Lĩnh vực công tác tôn giáo, dân tộc, tập trung triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay đã triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp 6 tỷ 152 triệu đồng, trong đó đã triển khai 4 dự án trên 1,3 tỷ đồng và đang lập thủ tục đấu thầu trên 1,2 tỷ đồng. Còn các dự án, tiểu dự án khác đã được phân bổ vốn. Vốn đầu tư công đang thực hiện 08 dự án (03 tuyến ống phân phối nước, 03 tuyến đường giao thông, trường mẫu giáo Văn Giáo và trường THCS Trần Đại Nghĩa, xã An Cư.

Nhìn chung trong kỳ, UBND thị xã Tịnh Biên đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt việc tăng tốc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như Ngày Hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang, Tết Chôl Chnăm Thmây, Lễ phát động chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn năm 2023”, Lễ công bố thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên… Nỗ lực tranh thủ vốn đầu tư và triển khai thi công các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị đảm bảo tiến độ, chất lượng, tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn; tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, quản lý an toàn, chặt chẽ tuyến biên giới, ổn định an ninh trật tự, chủ động thực hiện các giải pháp đồng bộ tấn công, trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự các khu, điểm du lịch.Trong thời gian tới, thị xã Tịnh Biên tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục sau khi thành lập thị xã Tịnh Biên và thành lập các phường thuộc thị xã, đảm bảo yêu cầu chuyển sang mô hình chính quyền đô thị thuận lợi, không lúng túng, phục vụ tốt nhất các quyền lợi cho Nhân dân. Triển khai tích cực các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH và quốc phòng an ninh năm 2023 hiệu quả và chủ động.

Nỗ lực đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công theo Kế hoạch năm 2023, kịp thời chủ động xử lý khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công và tiến độ giải ngân; tập trung duy trì, nâng chất các xã được công nhận nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa ứng xử trong kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm sản phẩm mới gắn với xây dựng các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, đẩy mạnh công tác xúc tiến gắn với liên kết trong hoạt động giao thương và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Chủ động nắm tình hình và xử lý kịp thời về an ninh biên giới, đảm bảo giữ vững ổn định, chủ động triển khai các kế hoạch điều chỉnh, xử lý các tình huống trên tuyến biên giới kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã, tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nỗ ở địa phương.

Tăng cường các giải pháp thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, quan tâm xử lý các trường hợp tồn đọng, trễ hẹn các thủ tục hành chính về đất đai, tăng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã, cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước v.v./.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35158839