Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Phường Mỹ Long: Xây dựng môi trường “an toàn - thân thiện - lành mạnh” cho trẻ em!

(TUAG)- Phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) có 3.013 trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi, chiếm tỉ lệ 17,94% so với nhân khẩu toàn phường. Các năm vừa qua đời sống của người dân ngày một được nâng cao, trong đó công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày càng được quan tâm đúng mức, hướng đến môi trường “an toàn - thân thiện - lành mạnh” cho trẻ em.


UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Đặng Thi Hoa Rây thăm, tặng quà thiếu nhi yếu thế

Công tác chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền về công tác trẻ em được thực hiện kịp thời

Hằng năm UBND phường triển khai các kế hoạch về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ban ngành đoàn thể phường trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích; xây dựng môi trường sống thân thiện, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xâm hại, bạo lực, bảo đảm sự an toàn cho mọi trẻ em. Phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trẻ em bằng nhiều hình thức như: Phát thanh địa phương, phát thanh học đường, tuyên truyền trực quan,… đã thu hút nhiều trẻ em quan tâm, tham gia.

Xây dựng môi trường an toàn - an toàn - thân thiện cho trẻ em
    
Với phương châm “Xây dựng môi trường an toàn - an toàn - thân thiện cho trẻ em” phường thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do nhà nước ban  hành, bảo vệ chăm sóc 20 trẻ em mồ côi,11 trẻ em khuyết tật, 01 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, 87 trẻ em thuộc hộ cận nghèo tại cộng đồng…Không để sót trẻ thuộc diện trợ giúp mà chưa được xem xét; cấp thẻ  BHYT khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi đúng quy định. Bên cạnh, UBND phường đã phối hợp các ban ngành đoàn thể để giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ mồ côi…  Xây dựng môi trường lành mạnh an toàn cho trẻ em, không để con bỏ học giữa chừng, không để trẻ suy dinh dưỡng, không xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ em.


Tuyên truyền trực quan

UBND phường thường xuyên tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong việc nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình thực hiện bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại, ngược đãi trẻ em. Thực hiện việc các Cộng tác viên trẻ em gắn địa bàn nhằm tuyên truyền đến những gia đình có nguy cơ đẩy trẻ em vào hoàn cảnh đặc biệt. Đài truyền thanh phường thực hiện băng-rol phục vụ nhu cầu nắm bắt tin tức trong nhân dân, tuyên truyền công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng nhiều hình thức: Tin, bài, tờ rơi, sách mỏng, áp phích, sinh hoạt nhóm, nói chuyện chuyên đề, cách phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết. Quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức các bậc phụ huynh trong việc xây dựng mô hình phường phù hợp với trẻ em.

Nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả trong công tác trẻ em được duy trì

Để “Xây dựng môi trường an toàn - an toàn - thân thiện cho trẻ em” phường đã có nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả trong công tác trẻ em như: Công an phường Mỹ Long với mô hình tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em; Hội LHPN phường với mô hình Lễ kết nối những tấm lòng của các tổ chức, cá nhân với trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19 và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn;,… Đặc biệt UBND phường đã duy trì tốt “Diễn đàn trẻ em”. Đây là diễn đàn để các em thiếu nhi, học sinh đã bày tỏa chia sẻ, đặt câu hỏi đến các diễn giả tham dự chương trình nhiều nội dung như: công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh,… Từ đó giúp các ban, ngành, đoàn thể, ban giám hiệu các trường lắng nghe, nắm những tâm tư nguyện vọng của các em thiếu nhi, học sinh; kịp thời giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ, hỗ trợ các em thiếu nhi ngày một tốt hơn, đồng thời hhuy động toàn xã hội quan tâm, giúp đỡ các em thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.


Tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học tốt!

Đề ra nhiều phương hướng nhiệm vụ quan trọng

Với phương châm “Xây dựng môi trường an toàn - an toàn - thân thiện cho trẻ em” và “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023 chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, phường đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các ủy Đảng, sự điều hành của UBND phường, sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu vì trẻ em. Đưa nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Hai là, huy động mọi nguồn lực, đảm bảo cho công tác bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thực hiện các hoạt động từ thiện vì trẻ em, khuyến khích gia đình, cá nhân, tổ chức xã hội chăm lo cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng, chăm sóc các em ở cộng đồng. Có chính sách ưu đãi đối với các cơ sở bảo trợ xã hội do dân thành lập.

Bà la, tiếp tục củng cố kiện toàn mạng lưới cộng tác viên cơ sở, đề xuất cấp trên mở lớp tập huấn,bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ làm công tác trẻ em.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, người dân về công tác trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các ngành, đoàn thể triển khai các nội dung văn bản mới về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

“Công tác trẻ em” - là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các ngành, các cấp trong giai đoạn hiện nay. Việc châm “Xây dựng môi trường an toàn - an toàn - thân thiện cho trẻ em” có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo Công ước của Liên hiệp quốc và Luật trẻ em; chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có cơ hội phát triển. Tiếp tục kiểm soát và giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống xâm hại và tai nạn đuối nước. Huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Đồng thời xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy cơ gây tổn thương cho mọi trẻ em; xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ, giảm tối đa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phát triển, tái hòa nhập cộng đồng./.

Khoa Thi
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224513