Truy cập hiện tại

Đang có 150 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

An Nông phát huy sức mạnh và tinh thần đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(TUAG)- Đảng ta khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; “sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại...”. Đây cũng là quan điểm nhất quán của Đảng.

Vốn là một trong 4 địa phương của huyện miền núi, dân tộc Tịnh Biên, xã An Nông có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia hơn 6km, có đường tiếp giáp giữa ấp Tân Biên với xã Thâm Đưng, hàng ngày có khoảng 50 - 60 lượt người dân hai bên biên giới qua lại trao đổi hàng hóa nông nghiệp, thăm thân. Đó cũng là nguyên nhân, điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng các hoạt động để tham gia tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư.Từ thực tế trên, trong nhiều năm qua Đảng bộ xã biên giới An Nông tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm nâng cao ý thức trách nhiệm trong các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, lao động sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, chế độ chính sách an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới.

Hàng năm, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức triển khai, phát động và tuyên truyền đến các thành viên, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao tinh thần cách mạng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chương trình hành động quốc gia phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới,… được 90 cuộc thu hút gần 4.700 lượt người dự nghe.

Trong giai đoạn 2015- 2020, Công an xã An Nông thực hiện công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện địa phương xây dựng 3 mô hình phòng chống tội phạm, như: Mô hình “Tự quản về an toàn giao thông”; mô hình “Địa bàn giáp ranh đảm bảo an ninh trật tự với các xã, thị trấn trong và ngoài huyện”; mô hình “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của địa phương và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm” đang phát huy hiệu quả. Từ đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, làm hạn chế tình hình tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới. Qua đó, Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 73 nguồn tin, trong đó có 27 tin có giá trị, giúp ngành chức năng kịp thời phát hiện và xử lý tại địa phương 27 vụ, liên quan 47 đối tượng có hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, đánh nhau gây mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội,.. ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền trên 80 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự xã hội tuy có giảm đáng kể nhưng các loại tệ nạn xã hội, như: Tội phạm ma túy, game bắn cá trá hình cờ bạc, trộm cắp vặt,… vẫn còn xảy ra, hình thức hoạt động tinh vi. Mặt khác, lực lượng chức năng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn thiếu; ý thức người dân trong việc bảo vệ tài sản của mình còn hạn chế,…

Để thực hiện có hiệu quả hơn, trong thời gian tới, với vai trò nồng cốt đơn vị Công an xã cần kịp thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tình hình an ninh trật tự. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động làm nâng cáo ý thức, trách nhiệm trong các tầng lớp Nhân dân tham gia giữ gìn, đấu tranh tố giác tội phạm, nhất là vai trò gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên. Đồng thời, xem xét, đánh giá các mô hình hiện có, xây dựng những mô hình mới phù hợp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, khu vực biên giới quốc gia. Song song đó, củng cố và phát huy hiệu quả của đội Dân phòng, đội Tự quản; cần quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ, cũng như tranh thủ nguồn vốn nhằm đào tạo nghề, giải quyết việc làm và cho vay vốn cho người hoàn lương sau khi trở về địa phương để họ có nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống./.

Bài, ảnh: Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21162296