Truy cập hiện tại

Đang có 108 khách và không thành viên đang online

Cuộc cách mạng làm rung chuyển thế giới !

(TGAG)- Theo Lê-nin, Cách mạng Tháng Mười đã “giành được nước Nga từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”. Lần đầu tiên trên thế giới, một đảng xã hội chủ nghĩa đã thuyết phục được nhân dân đứng lên giành chính quyền và tự mình làm nhiệm vụ “quản lý” đất nước.

Giôn Rít (John Reed), nhà báo người Mỹ, đã viết  tác phẩm “Mười ngày rung chuyển thế giới” (xuất bản năm 1919). Trong “Lời tựa của tác giả”, Ông viết: “Không thể phủ định rằng Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử, và sự trỗi dậy của người Bônsêvích là một sự kiện phi thường với tầm vóc toàn cầu”. Và, ông khẳng định: “… khi kể lại lịch sử những ngày vĩ đại ấy, tôi đã muốn nhận xét sự việc với con mắt của một người ghi chép có lương tâm, cố gắng ghi lại sự thực”.

Nhưng cuộc Cách mạng vĩ đại đó đã bị chủ nghĩa đế quốc ra sức bưng bít, xuyên tạc… Vượt qua những rào cản, cấm đoán gắt gao, câu chuyện “kỳ lạ” ấy đã được Nguyễn Ái Quốc kể lại ở Việt Nam từ rất sớm: “Nước Nga có chuyện lạ đời/Đem người nô lệ thành người tự do”; “Dân Nga cách mạng thành công/Dạy cho dân tộc Á Đông cách làm”… Ánh sáng của Cách mạng từng bước xua tan bóng tối của chủ nghĩa thực dân; đánh thức nhiều dân tộc đang bị đọa đày bởi ách nô lệ lầm than. Đúng như Hồ Chí Minh tổng kết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất”.

Hồ Chí Minh-người con ưu tú của dân tộc ta, là một trong những người đầu tiên nhận thấy chính xác giá trị đích thực của Cách mạng Tháng Mười. Bác viết: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang…”. Quan trọng hơn, Người còn vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo những kinh nghiệp to lớn của cuộc cách mạng đó vào điều kiện cụ thể của nước ta. Người đã ra sức gầy dựng nên Đảng ta, một chính đảng cách mạng ở một nước thuộc địa, giai cấp công nhân còn nhỏ bé nhưng có đủ trí tuệ, bản lĩnh đề ra được đường lối cách mạng đúng đắn, đoàn kết toàn dân tộc tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, Đảng ta- một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công; lần đầu tiên nước ta-một nước nhỏ đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to, là Pháp và Mỹ. Nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất, dài ngày nhất của chủ nghĩa đế quốc kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai; và hiện nay là thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.
    
Đảng ta khẳng định: “... mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô”. Cùng với sự tri ơn sâu sắc đó, chúng ta cũng hết sức đau xót trước sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ngay trên quê hương của Cách mạng Tháng Mười. Nhưng với tinh thần cách mạng trong sáng và tính khoa học nghiêm túc, một mặt, cần kiên định, đánh giá khách quan về ý nghĩa bất biến của Cách mạng Tháng Mười cũng như những thành tựu và cống hiến to lớn của Liên Xô trước đây; mặt khác, cũng phải tỉnh táo nhận rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan đưa tới sự việc đau buồn đó…

Trên cơ sở nắm vững những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, trong đó hiểu đúng chỉ dạy của Lê-nin: “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn”; “cách mạng phải biết tự bảo vệ và có sức mạnh tự bảo vệ”…Ngay từ khi bắt đầu triển khai công cuộc đổi mới, Đảng ta đã xác định nguyên tắc: “ Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp”.

Hơn ba mươi năm đổi mới vừa qua là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhìn tổng thể, qua hơn 30 năm, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó là minh chứng hùng hồn cho tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Nhân dân ta cùng loài người tiến bộ mãi mãi ghi nhớ công ơn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đã phấn đấu, hy sinh làm nên sự kiện lịch sử vĩ đại này. Bác Hồ khẳng định: "Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế".

Tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người mãi mãi ngời sáng!

LÊ CHÍ THÀNH
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15110916