Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Công an nhân dân Việt Nam 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

(TGAG)- Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lãnh đạo, tổ chức, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, tin cậy trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Công an nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố công cụ bạo lực của cách mạng. Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát và Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó là ngày hội biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 30, công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống Công an nhân dân và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam 70 năm qua gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể khẳng định, mỗi chiến công, thành tích của cách mạng Việt Nam đều có phần đóng góp xứng đáng, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, qua 30 năm đổi mới lực lượng Công an nhân dân đã tăng cường nắm tình hình, không ngừng đổi mới các mặt công tác, đảm bảo an ninh truyền thống và phi truyền thống, tập trung đấu tranh với các bọn tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm ngày càng nâng cao. Trong chiến đấu và công tác đã xuất hiện hàng vạn tấm gương dũng cảm, hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có trên 14.000 cán bộ, chiến sỹ Công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường. Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh, hàng ngàn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, vì sự bình yên của đất nước và nhân dân. Mỗi thành tích, mỗi chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng tận tụy của các cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân đã góp phần làm hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh. Sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân 70 năm qua đã viết nên truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam là “Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”.

Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân rất nặng nề. Các thế lực thù địch, phản động sẽ gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ. Nguy cơ xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng. Tình hình tranh chấp chủ quyền biên giới, lãnh thổ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới...

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự rất nặng nề, khó khăn mà Đảng và Nhân dân giao phó, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Gắn bó với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

BBT


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10168357